Banja Vrujci

Rezultati Pretrage :

pronašli smo 9,345 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
no-image-16329

Ažio/disažio

Svaka hartija od vrednosti ima nominalnu i tržišnu cenu (koje su retko kada iste). Nominalna vrednost hartije od vrednosti jeste ona vrednost po kojoj je ta hartija izdata i taj iznos piše na sa
no-image-16552

Franko (ital. franco)

Oslobođeno od plaćanja, poštarine ili vozarine, besplatno, a to znači, ako u ugovoru piše "franko skladište prodavca", da kupac snosi sve troškove od prodavčevog skladišta do svog skladiš
no-image-16578

Institucionalni investicioni fondovi

Grupacije individualnih investitora kao i penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije. Osiguravajuće kompanije I penzioni fondovi su institucije koje imaju relativno redovan priliv kako srednjoro
no-image-16666

Međunarodni monetarni fond MMF (engl. Internatio

Osnovan je, zajedno sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Developement), na konferenciji u Breton Vudsu 1944. na kojoj su učestvovale 44 zemlje. Cil
no-image-16669

Merčendajzing (engl. merchandising)

Pojam novijeg datuma u marketingu, nastao u SAD, kao rezultat napora distributivnih kompanija da poboljšaju rentabilnost svoje prodajne mreže. Danas se posmatra mnogo šire – I praktično s
no-image-16697

Obligaciono-pravne hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti koje sadrže neko pravo potraživanja svojih vlasnika od njegovih dužnika. Njihov je sadržaj neka tražbina, najčešće izražena u izvesnoj svoti novca, u kom slučaju pred
no-image-16862

Virman (opšti nalog za prenos)

Bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa žiro-računa nalogodavca na žiro-račun korisnika, nezavisno od toga
no-image-16868

Zona Slobodne Trgovine i carinske unije

Dva vida podizanja ekonomske saradnje između država na viši nivo, a to se dalje odražava na cele regione. Zona slobodne trgovine jeste skup dve ili više država između kojih carinske barijere
no-image-6575
no-image-8871