Banja Vrujci
Poslovni rečnik
 • Akcionarsko društvo

  03/04/2015

  Je trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na izvestan broj akcija sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Pretečom savremenih a.d. smatra se Banco di San Giorgio, osn. 1407. u čenovi.Organizacija a.d. je u velikoj meri propisana zakonima, a u pojedinostima njihovim statutima. Kupoprodaja akcija se […]

 • Arbitraža (arbitražni poslovi)

  Poslovi koje karakteriše istovremena kupovina i prodaja nekog dobra (valute ili robe široke potrošnje) na dva ili više tržišta na kojima postoji cenovna razlika. U užem smislu arbitražni poslovi se odnose na kupo-prodaju valuta. Valutni arbitražeri permanentno prate devizna tržišta u svetu i kada otkriju da postoji mala razlika u ceni neke valute na raznim […]

 • Bear market

  Tržište medveda (tržište na kojemu cene određenih grupa vrednosnih papira padaju ili se očekuje pad)

 • Banka za međunarodna poravnanja

  BIS (The Bank for International Settlements) – osnovana je 1930.god. u Hagu, po Jangovom (Young) planu, sa ciljem pružanja olakšica Nemačkoj u plaćanju ratne odštete posle Prvog svetskog rata. Kasnije, kao osnovni zadatak BIS-a, proklamovano je promovisanje saradnje između centralnih banaka, kao i brži protok međunarodnih finansijskih transakcija. Dakle, promovisanje stabilnog međunarodnog finansijskog tržišta je […]

 • Bonifikacija (premija, bonus)

  Posrednička provizija koja se plaća bankama na ime plasmana novoemitovanih hartija od vrednosti kod stanovništva. Plaća se, po pravilu, samo onda ako su hartije od vrednosti preuzete radi fiksnog investiranja, zbog čega se za njihovu dalju prodaju određuje rok. Stalni emitenti (banke koje izdaju založnice, hipotekarne banke) zaključuju s bankama koje plasiraju hartije od vrednosti […]

 • Deficit

  Ima nekoliko značenja:– negativna razlika između prihoda i rashoda. → Budžetski deficit se javlja u slučaju kada su budžetski prihodi manji od budžetskih rashoda. Deficit platnog bilansa se javlja kada su prihodi iz međunarodnog prometa manji od rashoda itd, – manjak na računu; – situacija u kojoj je neki artikal raspoloživ u količini manjoj od […]