Banja Vrujci
Poslovni rečnik
 • Akcije

  03/04/2015

  Razlikuju se dva značenja: 1) udeo koji svaki učesnik u akcionarskom društvu ima u imovini društva (njegov osnovni udeo); 2) isprava pomoću koje njen imalac stiče pravo učešća u raspodeli dobiti akcionarskog društva (dividende). Osnovni kapital društva podeljen je na akcije čija je najniža nominalna vrednost određena zakonskim propisima. Maksimalna nominalna vrednost se određuje statutom […]

 • Anuitet

  Novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma. Sadrži deo koji se odnosi na dospele kamate (kamatna kvota) i deo za koji se smanjuje dug (otplatna kvota).U načelu postoje dva oblika anuiteta:1) konstantni, tj. u jednakim iznosima (učešće […]

 • Bilateralizam

  Oblik međunarodne trgovine koji je uveden posle Velike ekonomske krize 1929-33. godine. Ovaj oblik trgovine se primenjuje između zemalja koje nemaju konvertibilne valute. Pojednostavljeno rečeno, bilateralizam predstavlja određenu vrstu trampe, tj. “roba za robu“. Pošto zemlje partneri nemaju konvertibilne valute, vrednost roba koje se razmenjuju izražava se u nekoj konvertibilnoj valuti, najčešće u DEM ili […]

 • Copywritter

  Osoba zadužena za osmišljavanje tekstova i poruka

 • Debitor

  Dužnik, tj. lice koje koristi određeni kredit, ili lice koje je pod obavezom da izvrsi plaćanje neke dospele obaveze.