Banja Vrujci
A
 • Avans

  03/04/2015

  Predstavlja određeni iznos novca koji se daje ili traži unapred, pre obavljanja određenog posla. Koristi se kao sredstvo kojim se obe strane obezbeđuju od neizvršenja ugovornih obaveza.

 • Akumulacija

  Izdvajanje dela profita u akumulacioni fond, ili zadržani profit (retained profit), čime se ujedno povećava osnovni kapital preduzeća. Sredstva iz akumulacionog fonda se investiraju u poslovanje pa se tako postiže povećanje obima poslovanja. Investiranje iz akumulacije se još naziva i neto investiranje. Ovakva akumulacija kapitala je jedan od osnovnih izvora kratkoročnog i srednjeročnog ekonomskog rasta.

 • Ažio/disažio

  Svaka hartija od vrednosti ima nominalnu i tržišnu cenu (koje su retko kada iste). Nominalna vrednost hartije od vrednosti jeste ona vrednost po kojoj je ta hartija izdata i taj iznos piše na samom plaštu hartije. Tržišna vrednost hartije od vrednosti je ona vrednost koja se formira između ponude i tražnje na tržištu, ili pojednostavljeno, […]

 • Akvizicija

  Ovaj pojam se može dvostruko tumačiti:1. Akvizicija je poslovna aktivnost kojom jedno lice prikuplja porudžbine za drugo fizičko ili pravno lice. Koristi se najčešće u izdavačkoj delatnosti, ali i u drugim uslužnim delatnostima.2. Pod akvizicijom se takođe podrazumeva i oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno preduzeće stiče kontrolni paket akcija nad drugim preduzećem (ako je to […]