Banja Vrujci
B
 • Banneri

  03/04/2015

  Format oglasa na internetu

 • Bilateralizam

  Oblik međunarodne trgovine koji je uveden posle Velike ekonomske krize 1929-33. godine. Ovaj oblik trgovine se primenjuje između zemalja koje nemaju konvertibilne valute. Pojednostavljeno rečeno, bilateralizam predstavlja određenu vrstu trampe, tj. “roba za robu“. Pošto zemlje partneri nemaju konvertibilne valute, vrednost roba koje se razmenjuju izražava se u nekoj konvertibilnoj valuti, najčešće u DEM ili […]

 • Blanko

  Izraz koji se u finansijskoj i trgovinskoj praksi koristi za oznaku potpisivanja nepopunjenog (belog), ili delimično popunjenog dokumenta kojim potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tog dokumenta. Znači i ovlašćenje sa potpisom bez utvrđivanja sadržine ovlašćenja. Takođe, u finansijama blanko kredit podrazumeva kredit koji se zasniva na ličnom poverenju, pri čemu ne mora da […]

 • Bear market

  Tržište medveda (tržište na kojemu cene određenih grupa vrednosnih papira padaju ili se očekuje pad)