Banja Vrujci
B
 • Barter (kompenzacioni) aranžmani

  Isporuka robe se plaća robom. Važno je da se pravilno utvrdi vrednost robe. Visokorazvijene zemlje imaju bolju pregovaračku poziciju za utvrđivanje vrednosti robe. Kompenzacioni poslovi se dozvoljavaju po našem zakonu samo ako zemlja u koju izvozimo ima platnobilansne teškoće, ako se kroz taj uvoz obezbeđuju sirovine(energenti) za našu privredu i ako se obezbeđuju deficitarne robe. […]

 • Bruto

  Najpribližnije značenje je „ukupno“, i upotrebljava se najčešće u sledećim kombinacijama: bruto težina – težina robe sa pakovanjem; bruto proizvod – ukupan proizvod jedne regionalne jedinice, ili ukupan nacionalni proizvod; bruto plata – dohodak zajedno sa porezima koji se na njega plaćaju.

 • Bid bond

  Garancija pri izvoznom finansiranju

 • Barter poslovi

  Su vezani spoljnotrgovinski poslovi, što znači da dve zemlje, ili dva privredna subjekta, dogovaraju uvoz i izvoz u odnosu 1:1. U ukupnom poslu učestvuje dva ili više preduzeća i pri tom uvoznici u domaćoj valuti plaćaju centralnoj banci uvezenu robu, dok izvoznici svoj izvoz naplaćuju ne direktno od svojih kupaca iz inostranstva već od centralne […]

 • Brzina opticaja novca

  Može se definisati kao broj transakcija koje određena novčana jedinica izvrši u određenom vremenskom intervalu. što je ona veća, to znači da je količina novca potrebna za određeni promet robom i uslugama manja, i obrnuto. Faktički povećanje brzine opticaja novca deluje kao ipovećanje njegove količine. Za iskazivanje brzine opticaja novca koristi se koeficijent brzine opticaja […]