Banja Vrujci
C
  • Centralno-planska privreda

    Privreda u kojoj se značajnija ekonomska pitanja centralno rešavaju, odnosno u kojoj se preduzeća javljaju kao delovi jedinstvenog privrednog organizma pod upravom države, za čiji račun preduzeća i posluju, imajući tako samo operativnu samostalnost. Bazira se na državnoj svojini nad sredstvima za proizvodnju, centralizovanom državnom privrednom planiranju i administrativnom upravljanju i rukovođenju. Najpre je formirana […]

  • Cesija

    Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mesto sadašnjeg. Dužnik ne mora biti obavešten o ovom poslu, a takođe se ne mora tražiti njegova saglasnost. Ali, uobičajeno je da se dužnik ipak obaveštava, da ne bi izvršavao svoju obavezu prema starom […]

  • Cost benefit analiza

    Analiza obračuna oportunitetnosti tj. isplativosti ulaganja u kojoj se upoređuju sadašnje vrednosti ulaganja (troškova) i koristi.