Banja Vrujci
N
 • Net

  03/04/2015

  Mreža

 • Nacionalizacija

  Prinudni prelaz u društvenu odnosno državnu svojinu krupnih ili svih privrednih preduzeća, određene privredne grane ili stvari određene vrste i veličine, sa naknadom ili bez naknade. Ona predstavlja jednu od prvih i najradikalnijih privredno-političkih mera socijalističke države (npr. u SSSR nacionalizacija je vršena bez naknade, a Dekretom o zemlji iz 1917. izvršena je i nacionalizacija […]

 • Nadzorni odbor

  Telo za ostvarivanje kontrolne funkcije u društvima kapitala. Osim drugih modaliteta ostvarivanja ove funkcije, poput revizora, unutrašnje kontrole, kontrolora knjiga, eksperta manjine po kapitalu i slično, vlasnici društava kapitala preko svoje skupštine (izuzev predstavnika zaposlenih, koji sebiraju na način utvrđen kolektivnim ugovorom) mogu imenovati i poseban organ – nadzorni odbor. Sva relevantna pitanja bitna za […]

 • Negativna klauzula

  Klauzula kojom se dužnik obavezuje da, pre potpunog izmirenja obaveza, neće ulaziti u nove obaveze, davanjem specijalnog obezbeđenja. Takva obaveza dužnika sadržana je u uslovima za odobravanje zajma i prema njoj, dok traje postojeći zajam, dužnik ne može davati posebna obezbeđenja za nove zajmove (npr. obaveza emitenta hartija od vrednosti da u toku trajanja zajma […]

 • Negativna tražnja

  Nastaje kada veći deo tržišta ne želi proizvod, pa je čak nspreman da plati određenu cenu da bi izbegao proizvod ili uslugu.

 • Neto

  Čist iznos po odbitku određenih delova. Primer: neto plata – lični dohodak po odbitku poreza koji se na njega plaćaju; neto težina – težina predmeta po odbitku težine ambalaže; neto izvoz – izvoz umanjen za uvoz.

 • Nezaposlenost

  Skup pojedinaca koji trenutno nisu zaposleni bilo zato što prelaze na drugo radno mesto ili zato što nisu u stanju da nađu odgovarajući posao pri postojećem nivou nadnica. Bitno je naglasiti da u nezaposlene spadaju one osobe koje su radno-aktivne i koje traže posao. Ovo je bitno, jer postoji i tzv. dobrovoljna nezaposlenost, kada pojedinci ne […]

 • Njujorška berza (NYSE – New York Stock Exchange)

  Berza sa najvećom vrednošću ostvarenog prometa na svetu. Osnovana je 1792. god. U blizini Wall Street-a i to ugovorom o međusobnoj trgovini po fiksnim provizijama (što je važilo do 1975.god.) između tadašnjih trgovaca (preteča današnjih brokera i dilera). Na NYSE se kotiraju akcije najuspešnijih kompanija (tzv. Blue chip akcije) sa impozantnom tradicijom. Broj kotiranih akcija […]