Banja Vrujci
O
 • Osnovni finansijski izveštaji

  Jesu bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o tokovima sredstava (cash flow). Kroz ova tri izveštaja revizori (interni I eksterni), vlasnici uloženog kapitala, poslovni partneri, država (zbog utvrđivanja poreza) i šira javnost su u mogućnosti da ocene poslovanje datog privrednog subjekta.

 • Otpremnina

  Pravo radnika na određenu sumu novca u slučaju prestanka radnog odnosa po osnovu otkaza, koji je dobio od poslodavca, pri čemu radnik mora da ispunjava određene uslove.

 • Obavezna rezerva banaka

  Se u našem kreditnom i bankarskom sistemu javlja prelaskom na višebankarski sistem 1956. Suština obavezne rezerve je sledeća: svaka poslovna banka mora da drži određeni deo depozita po viđenju na posebnom računu obavezne rezerve kod centralne banke. Obavezna rezerva u rukama centralne banke je instrument monetarnog regulisanja (za regulisanjekoličine novca u opticaju), kao i instrument […]

 • Obligacija

  Pravni odnos na osnovu koga jedno lice – poverilac, ima pravo da zahteva od drugog lica – dužnika, da nešto da, učini ili se uzdrži od nekog činjenja na koje bi inače imalo pravo.

 • Obligaciono-pravne hartije od vrednosti

  Hartije od vrednosti koje sadrže neko pravo potraživanja svojih vlasnika od njegovih dužnika. Njihov je sadržaj neka tražbina, najčešće izražena u izvesnoj svoti novca, u kom slučaju predstavljaju novčane hartije od vrednosti ili efekte. Ta je vrsta hartija odvrednosti najbrojnija i, istovremeno, najznačajnija za bankarsko poslovanje. U grupi ovih hartija od vrednosti su: ček, menica, […]

 • Obračunska valuta

  Valuta koja se ugovara između dve ili više zemalja, i u kojoj će se obavljati međusobno fakturisanje i obračunavanje poslova.

 • Obračunski bilans

  Bilans međunarodne aktive i pasive. Pokazuje stanje dugova i potraživanja zemlje u odnosima sa ostalim svetom u određenom vremenskom momentu. Saldo obračunskog bilansa je zbir godišnjih salda tekućeg dela platnog bilansa. Pokazuje stepen zaduženosti jedne zemlje.