Banja Vrujci
P
 • Pitch

  03/04/2015

  Prezentacija idejnih rješenja

 • Poverilac

  Subjekt iz obligacionog odnosa koji ima pravo da od drugog lica (dužnika) traži da nešto učini, nešto da da ili da se uzdrži od nekog činjenja (na koje bi inače imao pravo).

 • Prajm rejt (engl. Prime rate)

  Kamatna stopa koju naplaćuju komercijalne banke prvoklasnim zajmotražiocima za kratkoročne kredite. Prime rate je osnova čitavog sistema kamatnih stopa komercijalnih banaka u SAD. Privilegiju da plaćaju ovu kreditnu stopu ima oko 50 najbolje stojećih korporacija, dok ostale korporacije plaćaju više kamatne stope.

 • Pablik rilejšn (engl. Public relation)

  Svi oblici neplaćenog I nepersonalnog obraćanja okruženju, pomoću medija masovnog komuniciranja kao što su televizija, radio, novine i drugi. Osnovni cilj je sticanje poverenja javnosti.

 • Pranje novca

  Pojam koji označava prikrivanje stvarnog porekla novca koji se nalazi u opticaju. To je finansijska operacija kojom se određena suma novca šalje preko brojnih deponenata (i brojnih računa) kod različitih banaka, kako bi se onemogućile zvanične državne agencije da uđu u trag tom novcu. Novac koji se „pere“ najčešće potiče iz kriminalnih radnji, kao što […]