Banja Vrujci
P
 • Poček

  Sistem pomoću koga se roba i/ili usluge obezbeđuju na odloženo plaćanje umesto da se plate odmah. Kredit može dati prodavac ili banka. Razlikujemo trgovinsko-privredni kredit, kada je kupac poslovno lice i potrošački kredit, kada je kupac pojedinac.

 • Promptni (spot) poslovi

  Su poslovi koji se zaključuju sa ciljem plasiranja ili unovčavanja kapitala odmah. Kada se kaže odmah, misli se na realizaciju ugovorenog posla u roku 2-5 dana od zaključenja posla (ovde nema mesta nikakvim špekulacijama). Za razliku od promptnih, terminski se zaključuju u vezi sa kupovinom/prodajom efekata na berzama, s tim da se ne izvršavaju odmah […]

 • Ponuda

  Izjava kojom se jedno lice deklariše spremnim da zaključi ugovor, po uslovima koji su navedeni u ponudi.

 • Prototip

  Primerak proizvoda izražen u prirodnoj veličini, od odgovarajućeg materijala, sa predloženim ili očekivanim funkcionalnim karakteristikama.

 • PC

  Lični kompjuter