Banja Vrujci
S
 • Switch

  Plaćanje preko posrednika iz treće zemlje

 • Sindikat

  Društveno-ekonomska organizacija radnika. Sindikati mogu biti nezavisni (klasni) i zavisni (poslodavački, državni ili tzv. žuti), koje neposredno formiraju poslodavci i država. S obzirom na princip organizacije, sindikati mogu biti: strukovni (u članstvo se primaju samo radnici određene struke), industrijski (učlanjuju se svi radnici određene privredne grane) i opšti (obuhvataju sve radnike, bez obzira na struku […]

 • Slide

  Stranica ili list u prezentaciji

 • Siva ekonomija

  Svaki vid ekonomske aktivnosti koji nije u zakonski regulisanim ekonomskim tokovima. Siva ekonomija podrazumeva neprijavljivanje delatnosti odgovornom državnom resoru, čime se izbegava plaćanje poreza I samim tim čini krivično delo.

 • Solventnost

  Sposobnost dužnika da u celosti izmiruje svoje dospele novčane, ili druge obaveze (znači i platežno). Preliminarni pokazatelj solventnosti je odnos ukupnih plasmana i ukupnih obaveza, a o ročnoj solventnosti svedoči postojanje dugoročnih potraživanja koja su veća ili jednaka dugoročnim obavezama. Očigledna je komplementarnost zahteva za likvidnošću i zahteva za solventnošću, jer nesolventna banka može da […]