Banja Vrujci
T
 • Turnover

  03/04/2015

  Prihod, preokret, fluktuacija

 • Twining

  Bilateralna strukovna ili tehnička pomoć

 • Telemarketing

  Osmišljeno, plansko i profesionalno korišćenje telekomunikacija u prodajnim i marketinškim naporima. Ovaj metod se obično koristi i za mini istraživanja preferencija tržišta, a da se to i ne prikaže osobi sa kojom se komunicira.

 • Tokijska berza

  Najveća berza u Japanu; na njoj se nalazi 1597 kompanija od kojih su 119 inostrane. Podeljena je u 3 dela. Prvi deo obuhvata najkvalitetnije kompanije (kao NYSE), drugi je sa malo blažim kriterijumom (kao AMEX) i treći deo obuhvata akcije inostranih firmi. Berzanski indeks je NIKKEI.

 • Transakcija

  Predstavlja svaku poslovnu operaciju prenosa vlasništva nad robom ili novca (hartija od vrednosti) sa jednog subjekta na drugi.