Banja Vrujci
Riznica mudrosti
 • O radu-Demosten

  Delanje doduše vremenski sledi posle dogo­varanja i odlučivanja glasanjem, ali ima veću vrednost od njih svojom snagom i dejstvom.

 • O ratu-Bodueni

  Mladost je prva žrtva rata, prvi plod mira. Treba dvadeset godina ili više mira da se stvori čovek; potrebno je samo dvadeset sekundi rata da ga uništi.

 • O ratu-Fauls

  Muškarci vole rat zato što im dozvoljava da izgledaju ozbiljni. Zato što je to jedina stvar ko­ja zaustavlja žene da im se ne smeju.

 • O samoći-Bajron

  Ukoliko od društva učimo kako da živimo, sa­moća treba da nas uči kako da umremo; tu nema laskavaca.

 • O samoći-La Brijer

  Sve naše zlo dolazi zbog toga što ne može­mo da budemo sami: otuda kocka, raskoš, neu­redan život, vino, žene, neznanje, ogovaranje, zavist, zaboravljanje na samog sebe i na Boga.