Banja Vrujci
O bogu
 • O bogu-Lec

  03/04/2015

  Ne pitaj Boga za put do neba, jer će ti pokazati najteži.

 • O bogu-Montenj

  Jer, izgleda, da kao što buru i vetrove razdražuju oholost i visina naših građevina, tako ima duhova tamo gore zavidljivih na veličine ovoze­maljske.

 • O bogu-Bodler

  Bog je jedino biće kojem, da bi vladalo, nije čak potrebno ni da postoji.

 • O bogu-Plaut

  Bogovi imaju nas kao ljudi lopte. Di nos quasi pilas homines habent.

 • O bogu-J. Dučić

  Čovek se Boga boji većma nego što ga voli, i sve ga manje voli ukoliko ga se većma boji. Ali ipak je pobožan čovek u svom životu bogatiji nego čovek bezveran: jer pobožnost, to je ipak imati na broju jedno osećanje više, a ne manje.

 • O bogu-Ruso

  Da, ako su život i smrt Sokrata mudrost, život i smrt Hrista su od Boga.