Banja Vrujci
O državi
 • O državi-Toro

  03/04/2015

  Neće biti zaista slobodne i prosvećene države sve dok država ne shvati daje pojedinac viša i nezavisna sila iz koje proizlazi njena moć i vlast, i dok se ne bude ponašala prema njemu u skladu sa tim shvatanjem.

 • O državi-Salustue

  Pravi čuvari države nisu niti oružje niti blago, već pravi prijatelji. Non exercitus neuue the suuri, praesidia rvgni sunt, verum umiri.

 • O državi-Toro

  Veliki broj ljudi služi državu, uglavnom ne kao ljudi, već kao mašine, svojim telima. Oni su stalna vojska, milicija, policija, naoružani građani i kompanija.