Banja Vrujci

Rezultati Pretrage :

pronašli smo 9,347 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
no-image-16329

Svaka hartija od vrednosti ima nominalnu i tržišnu cenu (koje su retko kada iste). Nominalna vrednost hartije od vrednosti jeste ona vrednost po kojoj je ta hartija izdata i taj iznos piše na sa
no-image-16552

Oslobođeno od plaćanja, poštarine ili vozarine, besplatno, a to znači, ako u ugovoru piše "franko skladište prodavca", da kupac snosi sve troškove od prodavčevog skladišta do svog skladiš
no-image-16578

Grupacije individualnih investitora kao i penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije. Osiguravajuće kompanije I penzioni fondovi su institucije koje imaju relativno redovan priliv kako srednjoro
no-image-16666

Osnovan je, zajedno sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Developement), na konferenciji u Breton Vudsu 1944. na kojoj su učestvovale 44 zemlje. Cil
no-image-16669

Pojam novijeg datuma u marketingu, nastao u SAD, kao rezultat napora distributivnih kompanija da poboljšaju rentabilnost svoje prodajne mreže. Danas se posmatra mnogo šire – I praktično s
no-image-16697

Hartije od vrednosti koje sadrže neko pravo potraživanja svojih vlasnika od njegovih dužnika. Njihov je sadržaj neka tražbina, najčešće izražena u izvesnoj svoti novca, u kom slučaju pred
no-image-16862

Bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa žiro-računa nalogodavca na žiro-račun korisnika, nezavisno od toga
no-image-16868

Dva vida podizanja ekonomske saradnje između država na viši nivo, a to se dalje odražava na cele regione. Zona slobodne trgovine jeste skup dve ili više država između kojih carinske barijere
no-image-13318

  • 772 pregleda 0 ocena

Rad sa decom predškolskog uzrasta na Novom Beogradu pocinje 1951. Danas je to najveca predškolska ustanova na teritoriji Beograda. Ustanova ima 270 vaspitnih grupa, preko 7000 dece i 900 zaposlenih (vaspitaci, medicinske sestre, defektolozi, strucni saradnici, socijalni radnici, dijeteticari, radnici na poslovima pripreme hrane, odrzavanja higijene, radnici na tehnickim pos