Banja Vrujci
Da li je ovo listing vaše firme? Kliknite ovde da verifikujete vaš listing.

Demohriscanska stranka Srbije

no-image-1402
Kontaktiraj Autora
Statistika Listinga
Demohriscanska stranka Srbije

Demohrišcanska stranka Srbije kao svoj vrhovni politicki cilj istice demokratsku parlamentarnu drzavu srpskog naroda i svih narodnosti na citavoj teritoriji Srbije. Ta drzava je nacionalna i gradanska, organizovana prema najvišim standardima savremene evropske demokratije.

Svoje politicko delovanje Demohrišcanska stranka Srbije zasniva na hrišcanstvu kao temelju evropske civilizacije. Polazeci od cinjenice da su krize modernog sveta izazvale paganske ili ateisticke doktrine-fašizam i komunizam. Smatramo da povratak civilizacijskim korenima daje nadu u preporod i napredak.

Buduci da je Srbija višenacionalna i multikonfesionalna zajednica, radi unutrašnje kohezije i stabilnosti, velike monoteisticke religije (istocno i zapadno hrišcanstvo, judizam, islam) trebalo bi da budu uzdignute u rang zvanicnih drzavnih religija. Ostale veroispovesti su slobodne.

Drzava, kao dobrovoljno organizovana ljudska zajednica, pre svega bi trebala da bude demistifikovana i ocišcena od ideoloških i idolopoklonickih zastranjivanja koje su joj nametnule bezboznicke doktrine, udaljavajuci je tako od njene iskonske namene da bude zajednicko dobro iz koga, radeci za dobrobit zajednice, svako dobija i licnu dobrobit. Licni prosperitet je usko povezan sa prosperitetom zajednice, kao što i zajednica moze opstajati u blagostanju samo ako je ono skup pojedinacnih blagostanja njenih clanova.

Evropska demokratija je utemeljena na slobodnoj ljudskoj licnosti, pojavi koju u istoriji uvodi hrišcansko ucenje. Sledstveno tome, individualna sloboda je kljucna vrednost za koju se zalaze Demohrišcanska stranka Srbije. Samo društvo sastavljeno od slobodnih i nezavisnih licnosti jeste istinski slobodno društvo. Sloboda pre svega znaci – odgovornost i samodisciplinu. U svom delovanju Demohrišcanska stranka Srbije ce se zalagati za reafirmaciju licne odgovornosti, i insistirace na samodisciplini bez kojih spoljašnji zakoni i ogranicenja brzo postaju prazne forme.

Na ekonomskom planu Demohrišcanska stranka Srbije stavlja naglasak na ideju i praksu socijalne pravde i brige za stare i nemocne, ideju koju su liberalne doktrine ranog kapitalizma zapostavile i omogucile da duh zajedništva, uzajamnosti i solidarnosti bude zloupotrebljen od strane komunistickog pokreta. Privatna svojina, kao najefikasniji oblik vlasništva, preferira se svugde osim u strateškim oblastima znacajnim za drzavu.

U sferi pravosuda Demohrišcanska stranka Srbije ce se zalagati za konstituisanje staleza sudija koji u svom radu nece odgovarati nikom, osim Vrhovnom sudu, a koji, isto kao policija i vojska, nece moci biti clanovi ni jedne politicke partije.

Demohrišcanska stranka Srbije zastupa ideju da je preduslov stabilne drzave jaka i disciplinovana vojska koja je samim svojim prisustvom snazan ekonomski generator i kao potrošac i kao proizvodac. Da bi takva vojska bila ustanovljena neophodna je potpuna i prava depolitizacija.

Vojska koja je iznad i izvan politike je garant drzavne stabilnosti, vojska pak koja se instrumentalizuje u sluzbi partikularnih politickih interesa neizbezno vodi u destabilizaciju drzave.

Kao strategijski prioritet Demohrišcanska stranka Srbije istice potrebu za uklapanjem u savremene tehnološke tokove i opremanje i obucavanje za rad u novostvorenom tehnološkom okruzenju. U poslednje dve decenije došlo je do informaticke i tehnološke revolucije koja je radikalno promenila uslove rada. Ukoliko u kratkom periodu ne uhvatimo korak sa aktuelnim zbivanjima, zemlja ce dospeti u kolonijalni polozaj u odnosu na tehnicki napredni deo sveta.

Demohrišcanska stranka Srbije se zalaze za potpunu slobodu štampe, javne reci, zbora i dogovora.

Na kulturnom planu, prioritetan zadatak je promena kulturnog modela i afirmacija tradicionalnog sistema vrednosti u kome ce poštenje, istinoljubivost, marljivost i ostale vrline izopacene u komunizmu biti visoko rangirane i podsticane.


Internet prezentacija firmePoseti Web Sajt Firme
Telefon011/33-444-27
Fax011/36-20-297
AdresaTerazije 14
OpštinaStari grad
Kategorija
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


6 + 0 =