Banja Vrujci
Da li je ovo listing vaše firme? Kliknite ovde da verifikujete vaš listing.

Demokratska stranka Srbije

fallback-no-image-13052
Kontaktiraj Autora
Statistika Listinga

555 Pregleda

0 Komentara

Odštampaj ovu stranu

Dodaj u omiljene

Demokratska stranka Srbije

Demokratska stranka Srbije je stranka demokratskog opredeljenja i odgovorne nacionalne politike.
Najviši politicki cilj Demokratske stranke Srbije je potpuni demokratski preobrazaj drzave, napredak društva i sveukupna dobrobit gradjana Srbije.
Za Demokratsku stranku Srbije principijelna politicka uverenja su iznad svega, iznad vodja, iznad grupnih i pojedinacnih interesa i iznad dnevne politike.
Zarad ostvarenja svojih principijelnih politickih uverenja, Demokratska stranka Srbije se zalaze za izgradnju i ocuvanje stabilnog sistema vrednosti koji ce se, izmedju ostalog, temeljiti i na osnovnim vrednostima hrišcanske civilizacije.
Najefikasniji oblik uredjenja drzave je parlamentarni sistem u kojem je Vlada za svoj rad politicki odgovorna Skupštini.
Zahvaljujuci izbornim rezultatima i višegodišnjem ucestvovanju u vlasti, Demokratska stranka Srbije neposredno ostvaruje svoja programska opredeljenja. Cilj nam je konacno institucionalno uoblicavanje parlamentarnog demokratskog sistema, ekonomski, kulturni i sveukupni napredak društva u Srbiji kao samostalnoj drzavi.
I pored toga što se promena politickog i ekonomskog sistema koji je tokom više od pola veka stvaran na pogrešnim osnovama ne moze izvršiti u kratkom roku, Demokratska stranka Srbije jasno je opredeljena za kontinuiranu i korenitu promenu starog i institucionalno stabilizovanje novog društvenog uredjenja, zasnovanog na principima parlamentarne demokratije, istinskom patriotizmu, vladavini prava i trzišnoj privredi.
S obzirom na to da nema demokratije bez pravne drzave, Demokratska stranka Srbije smatra da je donošenje novog Ustava bilo osnovni i prvi preduslov za potpunu promenu politickog i ekonomskog sistema. Jedan od kljucnih programskih ciljeva DSS ostaje konkretna primena i uskladjivanje zakonske regulative sa novodonetim Ustavom. Cilj nam je stvaranje drzavnog uredjenja koje garantuje sva ljudska i politicka prava svim gradjanima Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, rasu, pol, jezik, imovno stanje, neko licno svojstvo, politicka i druga opredeljenja.
Demokratska stranka Srbije smatra da osnovni preduslov za jacanje pravne drzave predstavlja uspostavljanje nezavisnog sudstva i depolitizovane administracije. Stalnost i nepokretnost sudija moze biti jedino pouzdano jemstvo nezavisnog sudstva. Zalazemo se da sudije, tuzioci, javni pravobranioci, pripadnici oruzanih snaga i sluzbenici javne i drzavne bezbednosti ne mogu pripadati nijednoj politickoj stranci ili politickoj organizaciji.
Demokratska stranka Srbije smatra da pripadnost bilo kojoj politickoj stranci ili organizaciji koja deluje u skladu sa principima vladavine prava ne moze biti ni prednost ni prepreka pri obavljanju javnih funkcija.
Zalazemo se da se posebnim zakonima o krivicnoj odgovornosti nosilaca javnih funkcija i zakonom protiv korupcije definiše postupak za utvrdjivanje odgovornosti ministara i drugih nosilaca javnih funkcija. Svi nosioci izbornih funkcija moraju podneti izveštaj o svom materijalnom stanju pre prihvatanja funkcije i posle prestanka mandata.
Demokratska stranka Srbije se zalaze za demokratsku, odnosno civilnu i parlamentarnu kontrolu oruzanih snaga, drzavne i javne bezbednosti. Iskljucivi zadatak oruzanih snaga je odbrana zemlje. Oruzane snage moraju ostati izvan svakog politickog i ideološkog uticaja. Ministarstvo odbrane, koje je odgovorno za njihovo delovanje, mora biti pod punom kontrolom Skupštine.
Poslovi drzavne i javne bezbednosti podlezu skupštinskom nadzoru i treba da budu izvan svakog politickog i ideološkog uticaja. Jedina nadleznost drzavne bezbednosti jeste spoljna i unutrašnja sigurnost drzave. Iskljucujemo mogucnost formiranja politicke policije.
Zalazemo se za jacanje lokalne samouprave na svim nivoima i prenošenje veceg dela dosadašnjih drzavnih funkcija na regione i manje samoupravne jedinice. Organima lokalne samouprave treba obezbediti stalne izvore prihoda i punu samostalnost u raspolaganju stecenim dobrima.
Demokratska stranka Srbije smatra da je regionalno uredjenje drzave najracionalniji nacin drzavnog uredjenja. Regionalnu podelu zemlju utvrdice Skupština. Nadleznosti regiona regulisace se posebnim zakonima. Regioni su administrativne i samoupravne jedinice i ne mogu imati elemente drzavnosti. Propisi koje donose regioni moraju biti u saglasnosti sa drzavnim zakonima.
Prilikom formiranja regiona, vodice se racuna o njihovim kulturnim osobenostima, istorijskim tradicijama, prirodnim, privrednim i saobracajnim uslovima. Regioni se prema potrebi mogu deliti na manje jedinice. Veliki gradovi, u slucaju da se takvo rešenje pokaze najracionalnijim, mogu predstavljati zasebne jedinice.
Demokratska stranka Srbije se zalaze za reviziju svih politickih procesa i procesa sa politickim motivima od 1944. godine do uspostavljanja pravne drzave, kao i za otklanjanje svih pravnih i materijalnih posledica izrecenih presuda.
Svim gradjanima, ustanovama, udruzenjima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim verskim zajednicama, kada god je to mogucno, treba vratiti imovinu nepravedno oduzetu nacionalizacijom, konfiskacijom, otkupom pod pritiskom ili na neki drugi vanpravni nacin. Kada to nije mogucno, treba pronaci najpravicniji nacin da se nepravde otklone.
Insistiracemo na striktnom poštovanju Zakona o sprecavanju sukoba interesa koji nalaze jasnu obavezu da politicki funkcioneri i privredni rukovodioci redovno podnose podatke o poreklu imovine, posebno imovine stecene dok su obavljali javne funkcije. Sva nezakonito stecena imovina treba da bude, u zakonskom postupku, oduzeta i upotrebljena u humanitarne svrhe.
Odlucno smo protiv svih vidova revanšizma i osvete prema predstavnicima prethodnog rezima. Smatramo da je nacionalno pomirenje neophodno da bi se uspostavilo demokratsko društvo, što ne oslobadja krivicne i drugih vidova odgovornosti sve one koji su delovali nezakonito i protiv interesa naroda i drzave.
Neposredni ciljevi politickog delovanja Demokratske stranke Srbije u predstojecem periodu su ocuvanje teritorijalne celovitosti Srbije sa Kosovom i Metohijom kao svojim sastavnim delom, zapošljavanje i borba protiv siromaštva, ravnomeran regionalni razvoj i ujednacen privredni i infrastrukturni razvoj svih krajeva Srbije, demografski razvoj zemlje, iskorenjivanje korupcije u svim segmentima društva, posebno u drzavnoj upravi i privredi, kao i integracija Srbije u medjunarodni poredak, pre svega u Evropsku uniju.
Na temeljima pravne, ekonomske i socijalne sigurnosti, odrzivog privrednog rasta i ocuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta svih njenih gradjana, zelimo da stvorimo moderno i uspešno društvo, slobodnu, pravednu, bogatu i bezbednu Srbiju.
Za nas je politicko delovanje nerazdvojno od najviših moralnih nacela. Poštenje i poštovanje proverenih moralnih nacela osnovno su merilo našeg politickog delovanja.


Internet prezentacija firme Poseti Web Sajt Firme
Telefon 011/3204-719
Fax 011/3204-743
Adresa Pariska 13
Kategorija
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


6 + 2 =