Banja Vrujci
Da li je ovo listing vaše firme? Kliknite ovde da verifikujete vaš listing.

Fakultet za fizicku hemiju

fallback-no-image-12552
Kontaktiraj Autora
Statistika Listinga
Fakultet za fizicku hemiju

Osnovni cilj Fakulteta za fizicku hemiju je da u okviru Univerziteta u Beogradu obrzbedi u sva tri nivoa studija: osnovnih akademskih, diplomskih i doktorskih kvalitetno obrazovanje iz oblasti fizicke hemije, da kroz naucnu saradnju i sopstveni razvoj omoguci svojim studenatima, nastavnicima, saradnicima i svršenim studentima ukljucivanje u najsavremenija naucna istrazivanja i prakticni rad u kontrolnim i razvojnim laboratorijama i uopšte u privredi.

Fizicka hemija je nauka koja se zbog svoje interdisciplinarnosti izdvaja kao jedan od prioriteta u savremenim naucnim i tehnološkom tokovima. Fakultet za fizicku hemiju u okviru svoje maticnosti za fizickohemijske nauke je jedinstvena obrazovna naucna ustanova u našoj zemlji i u okruzenju, koja pored obrazovne delatnosti razvija i neguje naucni rad u oblasti fizicke hemije i srodnih nauka . Fakultet ima veoma dugu tradiciju u nastavnom procesu, što je sazeto prikazano u publikaciji STO GODINA NASTAVE FIZICKE HEMIJE 1903-2003, Beograd 2003, ISBN 86-82139-11-2.

Fakultet,obavlja obrazovnu delatnost u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, i naucno-istrazivacku delatnost u skladu sa Zakonom o naucno-istrazivackoj delatnosti , kao ravnopravne delatnosti. Delokrug i nacini rada preciznije su definisani Statutom Fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Studijski programi usvojeni su procedurom propisanom Zakonom o visokom obrazovanju Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta od strane Senata Univerziteta, pošto su ih prethodno usvojili Naucno-nastavno vece i Savet Fakulteta, cime su dobili društvenu verifikaciju svoje svrsishodnosti.

Naucni rad koji se obavlja u ustanovi i kroz razlicite oblike saradnje sa drugim naucno-istrazivackim ustanovama u zemlji i svetu je u funkciji nastavnog procesa, prati savremene tokove nauke u svetu, doprinosi razvoju i poboljšava kvalitet i svih ostalih segmenata delatnosti Fakulteta.

Cilj Fakulteta je da svake godine upiše na sva tri stepena studija studente, u broju koji je u skladu sa društvenim potrebama, prostornim, kadrovskim i materijalnim mogucnostima Fakulteta, da obezbedi kvalitetnu nastavu, uspešan završetak studija i kvalifikacije koje su predvidjene odgovarajucim ishodima znanja i kompetencijama. Osim toga Fakultet obezbedjuje forme permanentnog obrazovanja i strucnog usavršavanja kroz rad.

Fakultet redovno prati kvalitet i uspešnost sprovodjenja studijskih programa, i njihovu svrsishodnost i društvenu opravdanost, u skladu sa strategijom obezbedjenja kvaliteta i pravilnikom o obezbedjenju kvaliteta Fakulteta. Fakultet nastoji da prati zapošljavanje svojih svršenih studenata i njihovu dalju karijeru.

Fakultet organizuje i odrzava nastavu fizicke hemije i za studente : Hemijskog, Biološkog i Geografskog fakulteta po ugovorima o medjusobnom drzanju nastave.


Internet prezentacija firmePoseti Web Sajt Firme
Telefon011/636-269, 328-111 , lok. 622 i 647
AdresaStudentski trg 12-16
Kategorija
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


2 + 2 =