Banja Vrujci

Državni fakulteti

pronašli smo 30 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
no-image-12566
no-image-1339
no-image-1338
fallback-no-image-12540
fallback-no-image-12559

  • 295 pregleda 0 ocena

Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naucna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje strucnjake na osnovnim, specijalistickim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, strucnog obrazovanja i usavršavanja iz maticnih oblasti, kao i naucnoistrazivacki rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6437 studenata, magistriralo 590, specijaliziralo

fallback-no-image-12553

  • 350 pregleda 0 ocena

Prateci razvoj saobracajne struke i nauke kao i potrebe privrede za diplomiranim saobracajnim inzenjerima, Saobracajni fakultet je u proteklih pedeset pet godina jedanaest puta vršio inovaciju nastavnih planova i programa. Svaki od njih odrazavao je sve bogatije iskustvo nastavnika i saradnika u nauci i obrazovanju, i koristio povratne informacije od saobracajnih inzenjera iz prakse kao

fallback-no-image-12560

  • 384 pregleda 0 ocena

Izmedju dva svetska rata, 1919-1941. god, stomatološku zdravstvenu zaštitu u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji obavlja mali broj doktora medicine, od kojih su neki bili specijalisti za bolesti usta i zuba. Krajem trece decenije pojavljuje se nekoliko zubnih lekara (dr med. det.), koji su završili stomatološke fakultete u Evropi i Americi.U Beogradu je posle

fallback-no-image-12564

  • 325 pregleda 0 ocena

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša visokoškolska i naucna institucija u oblasti šumarstva, prerade drveta, pejzazne arhitekture i hortikulture i ekološkog inzenjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa u Srbiji. Studije u oblasti šumarstva su pocele 5. decembra 1920. godine na Šumarskom odseku Polj

fallback-no-image-12554

  • 313 pregleda 0 ocena

Aprila 1966. Savet fakulteta doneo je odluku o promeni naziva fakulteta u Tehnološko-metalurški fakultet, koji je zadrzan do danas. I za ovaj period karakteristicne su, kao i za ceo period posle 1945, ceste izmene nastavnih planova koje su dovodile do sve uze specijalizacije, a nekiput su bile izazvane i izmenom zakonskih propisa. Pri tome su se glavne razlike u nastavnim pla

fallback-no-image-12555

  • 341 pregleda 0 ocena

Obrazovanje ucitelja u Srbiji ima dugu tradiciju i ono traje punih 180 godina. Pamte se tri datuma u razvoju obrazovanja ucitelja: januara 1871. godine pocinje sa radom Uciteljska škola u Srbiji, sa sedištem u Kragujevcu. 1878. godine ona je preseljena u Beograd. 1812. godine osnovana je Prva srpska Uciteljska škola u Sent Andreji, koja je 1816. godine preseljena u Sombor.