Banja Vrujci

Gradski organi

pronašli smo 3 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
fallback-no-image-7272

  • 623 pregleda 0 ocena

U Beogradu je 1974. godine, kao resorni organ uprave zaduzen za oblast zaštite zivotne sredine, obrazovan Komitet za urbanizam i zaštitu zivotne sredine. Odeljenje za zaštitu zivotne sredine izdvojilo se iz sastava ovog organa 1. aprila 1990. godine u samostalnu organizacionu jedinicu Gradske uprave - Sekretarijat za zaštitu zivotne sredine. S

fallback-no-image-7323

  • 889 pregleda 0 ocena

U Beogradu je, u okviru Gradske uprave – Sekretarijata za finansije, u 2007. godini osnovana Uprava javnih prihoda grada Beograda, koja je od Poreske uprave preuzela poslove poreske administracije za grad Beograd. Uprava javnih prihoda vrši utvrdjivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksa i naknade za korišcenje gradjevinskog zemljiš

fallback-no-image-13019

  • 914 pregleda 0 ocena

Zavod za informatiku i statistiku kao organizaciona jedinica Gradske uprave vrši poslove koji se u oblasti informatike odnose na: omogucavanje uslova za efikasniji nacin rada Gradske uprave i pojednostavi ostvarivanje prava gradjanima i privrednim subjektima; obezbedjenje celine sa informacionim sistemom Republike; izradu plana i program