Banja Vrujci

Ministarstva

pronašli smo 20 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
no-image-13099

 • 648 pregleda 0 ocena

U Ministarstvu trgovine i usluga obrazovan je Savet ministra za zaštitu potrošaca (u daljem tekstu: Savet), kao savetodavno-konsultativno telo.Savet ucestvuje u formulisanju politike zaštite potrošaca i nacrta Nacionalnog programa zaštite potrošaca, godišnjih programa zaštite potrošaca; prati sprovodjenje zakonske regula

fallback-no-image-13100

 • 702 pregleda 0 ocena

U Sektoru za multilateralnu i regionalnu, ekonomsku i trgovinsku saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO i pracenje rada i sprovodjenje obaveza koje proisticu iz clanstva u ovoj organizaciji, unapredjenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EU kroz koordinaciju ostalih sektora u procesu pridruzivanja EU i k

fallback-no-image-13096

 • 688 pregleda 0 ocena

Ministarstvo u okviru svog delokruga ostvaruju medjunarodnu saradnju i staraju se o njenom unapredjenju i obezbedjuju uskladjivanje propisa sa pravom Evropske unije.

fallback-no-image-13097

 • 702 pregleda 0 ocena

Sa ciljem uspostavljanja savremenih odnosa u oblasti kulture i medija, nastojimo da stvorimo novi kulturni ambijent i ponudu, i ostvarimo ravnotezu, neophodnu za postizanje uslova za razvoj umetnickog stvaralaštva i zaštitu kulturne baštine, te delovanje javnog, privatnog i nevladinog sektora. Ministarstvo kulture, u okviru svojih nadleznosti, podrzava najkvalit

fallback-no-image-13093

 • 663 pregleda 0 ocena

PARTNERSTVO ZA MIR Program Partnerstvo za mir, pokrenut 1994. godine, je program prakticne bilateralne saradnje izmedju NATO, u celini, i pojedinacnih drzava koje u njemu ucestvuju. Osnovni cilj Partnerstva je unapredjenje reforme, izgradnja medjusobnog poverenja i uvecanje sposobnosti partnerskih drzava za ocuvanje mira i bezbednosti na dobrovoljnoj, fleksibilnoj i transparen

fallback-no-image-13083

 • 719 pregleda 0 ocena

SEKTOR ZA OMLADINU Dugorocni cilj Ministarstva omladine i sporta, Sektora za omladinu je poboljšanje polozaja i unapredjenje kvaliteta zivota mladih. Naš cilj je da Srbija bude zemlja iz koje mladi nece odlaziti, a naš zadatak je da im to omogucimo kroz mere koje ce doprineti poboljšanju njihovog polozaja. Procenjuje s

fallback-no-image-13079

 • 696 pregleda 0 ocena

Oblasti delovanja Vinarstvo i vinogradarstvo Ostvarena proizvodnja Krediti Sajmovi Radionice Seminari Saradnja Poljoprivreda Stocarstvo Seme i sadni materijal Šume Zaštita bilja Vode Veterina Ratars

fallback-no-image-13105

 • 715 pregleda 0 ocena

Ciljevi Predstavlja jedan od prioriteta Vlade RS Predstavlja uslov za ukidanje viza od strane EU kao i ubrzavanje procesa pridruzivanja RS EU, što je od interesa za gradjane RS Ministarstvo pravde preduzima sve neophodne korake ka uspostavljanju zakonskog okvira i kapaciteta za odlucnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i isp

fallback-no-image-13092

 • 688 pregleda 0 ocena

ZAKON O RADU (Sl. glasnik RS br. 24/05, 61/05)   Precišcen tekst zakljucno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 61/05 koje su u primeni od 19.07.2005. godine (izmene u cl.: 62, 77, 94, 94a, 108, 111, 158, 189, 190, 191.)   I. OSNOVNE OD

fallback-no-image-13094

 • 693 pregleda 0 ocena

Nadleznost Ministarstva rudarstva i energetike Ministarstvo rudarstva i energetike obavlja poslove drzavne uprave koji se odnose na: rudarstvo energetiku energetski bilans Republike Srbije naftnu i gasnu privredu bezbedan cevovodni transport gasovitih i tecnih ugljovodonika nuklearna energetska postrojenja

fallback-no-image-13087

 • 481 pregleda 0 ocena

Z A K O N O SPOLJNIM POSLOVIMA UVODNE ODREDBE Ovim zakonom uredjuju se: medjusobni odnos drzavnih organa u obavljanju spoljnih poslova; poslovi koje u okviru utvrdjenog delokruga i nadleznosti obavlja Ministarstvo spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo); postupak odlucivanja o otvaranju i zatvaranju diplomatsko-konzularnih predstavništa

fallback-no-image-13091

 • 394 pregleda 0 ocena

U Republici Srbiji poslove drzavne uprave utvrdjene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade, kao i opšte akte predsednika Republike; rešavaju u upravnim stvarima; vrše upravni nadzor nad obavljanjem poverenih poslova i drUnutrašnji poslo

fallback-no-image-13084

 • 424 pregleda 0 ocena

Religijski sistem u Srbiji uredjen je na osnovu Zakona o crkvama i verskim zajednicama. U narednom trogodišnjem periodu ovaj Zakon treba dosledno i potpuno inplementirati u društvenu praksu. Zakon svim crkvama i verskim zajednicama obezbedjuje pravni polozaj javnih organizacija; integriše ih u tokove društvenog zivota; otvara im mogucnost da slobodno ucestvuju

fallback-no-image-13081

 • 472 pregleda 0 ocena

EKONOMIJASektor za ekonomska pitanja zasniva svoj rad na projektima unapredjenja privredne saradnje matice i dijaspore. Radi boljeg ostvarivanja ciljeva, radicemo na uspostavljanju stalne saradnje sa svim institucijama od znacaja u Srbiji, olakšavanjem stranih ulaganja, osnivanjem Ekonomskog saveta koji ce ciniti strucnjaci iz matice i dijaspore, otvaranjem kancelarija dijasp

fallback-no-image-13080

 • 447 pregleda 0 ocena

Strateško opredeljenje Ministarstva za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu jeste uspostavljanje moderne drzavne uprave u skladu sa evropskim standardima. Na osnovu predstavljenog strateškog okvira, planiraju se i sprovode razvojni projekti i programi, kako u oblasti drzavne uprave, tako i u oblasti lokalne samouprave koji podrzavaju razlicite reformske inicijative.Mini