Banja Vrujci

fallback-no-image-13112

  • 933 pregleda 0 ocena

Nakon jedanaest godina "reformi" Srbija se danas prakticno nalazi na pocetku tranzicije u demokratsko društvo i trzišnu ekonomiju. Za razliku od situacije s kraja osamdesetih, kreatori ekonomske politike u Srbiji danas pred sobom imaju iskustva zemalja u tranziciji i mogucnost da izaberu one koncepte tranzicije koji su pokazali rezultate. Uz duzno uvazavanje nosiocima ekonomske po

fallback-no-image-13114

  • 0 pregleda 0 ocena

Republicka agencija za razvoj malih i srednjih preduzeca i preduzetništva osnovana je Zakonom o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeca ("Sluzbeni glasnik RS", br. 65, od 23.11.2001. godine). Agencija je osnovana sa osnovnim ciljem da podrzi (pomogne, savetuje i zaštiti) razvoj i interese MSP sektora, što treba da doprine