Banja Vrujci

Ostali republički organi

pronašli smo 8 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
fallback-no-image-13132

  • 731 pregleda 0 ocena

Opštim zakonom o drzavnim arhivama osnovana je 21.01.1950. godine DRZAVNA ARHIVA FNRJ. Arhiv je nekoliko puta menjao ime, a najduze je radio i u javnosti je najpoznatiji kao Arhiv Jugoslavije. Arhiv je nadlezan da prikuplja, cuva, sredjuje, obradjuje i daje na korišcenje arhivsku gradju nastalu radom institucija jugoslovenske drzave (od osnivanja 1918 do raspada 2006. godine)

fallback-no-image-13131

  • 756 pregleda 0 ocena

Arhiv Srbije je jedna od najznacajnijih drzavnih ustanova gde je u posebnom vidu sabrano iskustvo ranijih generacija koje, u ne maloj meri, izgradjuje i definiše i savremeno doba. Svojim postojanjem i radom, stvarno i simbolicki, svedoci o nacionalnom i kulturnom identitetu, istorijskoj i pravnoj zasnovanosti drzavnog postojanja i kontinuiteta, o našoj posebnosti, ali i o pripadno

fallback-no-image-13137

  • 704 pregleda 0 ocena

OSNIVANJE Fond za razvoj Republike Srbije osnovan je Zakonom o Fondu za razvoj RS ("Sluzbeni glasnik RS", br. 20/92 i 107/05). VLASNIŠTVO Vlasništvo 100% drzavno. PRIMENA PROPISA Fond u svom poslovanju primenjuje Zakon o Fondu, Statut i druge propise koji se odnose na njegovo poslovanje. CILJEVI Podsticanje privrednog razvoja Podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja

fallback-no-image-13133

  • 823 pregleda 0 ocena

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE je posebna organizacija osnovana 1992. godine Zakonom o izbeglicama („Sluzbeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02 - ispravka). Kao organ drzavne uprave, Komesarijat za izbeglice obavlja strucne poslove od interesa za Republiku Srbiju i sa njima povezane izvršne poslove, a u skladu sa Zakonom o izbeglicama i Zakonom o drzavnoj upravi. Komesarijat oba

fallback-no-image-13136

  • 714 pregleda 0 ocena

Narodna skupština Republike Srbije, na Osmoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2004. godini, 19. aprila 2004. godine, donela je Zakon o sprecavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u Sluzbenom glasniku Republike Srbije LX/43, od 20. aprila 2004. godine. Za sprovodjenje Zakona, clanom 3. nalaze se osnivanje Republickog o

fallback-no-image-13134

  • 653 pregleda 0 ocena

Po Zakonu o zaštiti podataka o licnosti koji je stupio na snagu 4.11.2008.g. sa primenom od 1.1.2009.g. Poverenik za informacije od javnog znacaja ustanovljen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja, nastavlja sa radom pod nazivom Poverenik za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o licnosti, u cijoj nadleznosti , osim zaštite podataka o licn

fallback-no-image-13130

  • 653 pregleda 0 ocena

„Sluzbeni glasnik“ osnovan je kao javno preduzece Zakonom o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Sluzbenog glasnika Republike Srbije“. Preduzece pod tim nazivom zvanicno je pocelo da radi 1. januara 1992. godine, ali pošto je kao sluzbeno glasilo drzave Srbije baštinik tradicije zacete „Novinama serbsk