Banja Vrujci

Zavodi

pronašli smo 7 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
fallback-no-image-13111

  • 727 pregleda 0 ocena

Moderan javni servis koji pruza usluge nezaposlenim licima i poslodavcima u Srbiji.Pocetkom delovanja javne sluzbe zapošljavanja u Srbiji smatra se datum 14. decembar 1921. godine, kada je objavljen jedan od prvih propisa kojima se reguliše oblast zapošljavanja, "Zakon o zaštiti radenika".Nacionalnu sluzbu za zapošljavanje cine Direkcija, dve Pokra

fallback-no-image-13104

  • 877 pregleda 0 ocena

Republicki geodetski zavod - RGZ, je posebna organizacija koja vrši strucne i upravne poslove koji se odnose na drzavni premer, katastar zemljišta, katastar nepokretnosti, katastar vodova i upis prava na nepokretnostima, njihovo odrzavanje i obnovu kao i druge poslove odredjene Zakonom. Drzavni premer, katastar i upis prava na nepokretnostima, njihova obnova i

fallback-no-image-13088

  • 753 pregleda 0 ocena

Republicki zavod za informatiku i Internet ustanovljen je Zakonom o ministarstvima kao posebna organizacija koja obavlja strucne poslove i poslove drzavne uprave koji se odnose na: unapredjenje, razvoj i funkcionisanje informacionog sistema drzavnih organa, lokalne samouprave i javnih sluzbi; primenu i korišcenje Interneta u radu drzavnih organa

fallback-no-image-13109

  • 847 pregleda 0 ocena

Republicki zavod za razvoj je specijalizovana republicka institucija posebna organizacija, vlade Republike Srbije, u kojoj se vec 50 godina pripremaju strucne i sinteticke podloge za potrebe vlade Republike Srbije, u cilju formulisanja celovite i efikasne razvojne politike, i realizuju fudamentalna, razvojna primenjena istrazivanja iz svih oblasti ekonomskih nauka.

fallback-no-image-13110

  • 794 pregleda 0 ocena

Statistika Srbije postoji od 1862. godine, kada je knez Mihailo Obrenovic potpisao akt kojim se ekonomsko odeljenje Ministarstva finansija obavezuje da vodi sve statisticke poslove. To je pocetak drzavne statistike u Srbiji, ali je istorija zabelezila da se na ovim prostorima i ranije vršilo prebrojavanje poreskih glava, a od 1824. godine se pored poreskih glava prebrojava i stoka. Od 18

fallback-no-image-13089

  • 707 pregleda 0 ocena

Zavod za zaštitu i naucno proucavanje spomenika kulture Narodne Republike Srbije osnovan je 25. juna 1947. godine. Prvo sedište Zavoda bio je Konak kneginje Ljubice, a prvi direktor Milorad Panic-Surep. Naziv ustanove promenjen je 1960. godine u Republicki zavod za zaštitu spomenika kulture, a 1971. godine pripojen mu je Jugoslovenski institut za zaštitu spomen

fallback-no-image-13090

  • 729 pregleda 0 ocena

Republicki zavod za zdravstveno osiguranje je nacionalna, javna i neprofitna organizacija, posredstvom koje gradjani ostvaruju svoja prava iz zdravstvenog osiguranja. Republicki zavod se finansira kroz uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na taj nacin, preko Republickog zavoda, gradjani finansiraju svoju zdravstvenu zaštitu. Zdravstveni sistem u Srbiji zasnovan je na principim