Banja Vrujci
Blog

Indosament

Kod hartija od vrednosti (HOV) predstavlja pisanu izjavu o prenosu prava koja uživa lice koje u svom vlasništvu ima tu HOV. Indosamentom se vlasništvo i ostala prava dotadašnjeg imaoca HOV (indosanta) prenose na mdrugo lice (indosatara). Indosatar ne mora biti označen, jer se indosament može sastojati samo od potpisa indosanta i to je blanko indosament.
Ova pisana izjava se daje jednom od sledećih klauzula: “umesto nama platite…“, “vrednost primljena u robi…“. Indosament sadrži podatke o mestu i datumu prenosa prava, pečat i potpis indosanta. Indosament se uglavnom ispisuje na poleđini HOV, ali može i na licu HOV.

Indosament ima trostruku funkciju:
1. transportnu (prenos prava); sva prava iz HOV se prenose na indosatara;
2. garantnu (preuzimanje garancije); indosant i svi ostali potpisnici HOV jemče zakonskom vlasniku HOV za akcept isplate;
3. funkcija legitimacije (dokaz o posedovanju); neprekidni niz indosamenata pokazuje HOV.


03/04/2015
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


9 + 1 =