Banja Vrujci
Blog

Interesna arbitraža

Posao kojim se želi ostvariti dobit po osnovu ulaganja novca na različitim finansijskim tržištima sa različitim kamatnim (interesnim) stopama. Prirodna je težnja svakog poslovnog čoveka sa viškom finansijskih sredstava da ga plasira tamo gde će dobiti najveću kamatu. Ali nije kamatna stopa jedini reper za ulaganje, iz prostog razloga što se ne sme ići slepo za većom kamatom i zapostavljati promene deviznih kurseva na tržištima, jer upravo pad/rast deviznog kursa može nadmašiti pozitivne/negativne efekte ostvarene po osnovu kamata.

To će se najbolje videti na jednom empirijskom primeru:

1. ulažemo 1000 $ u SAD-u na 3 meseca, po kamatnoj stopi od 6%, i kao rezultat, posle tih 90 dana, dobijamo 1015 $,

2. ulažemo 1000 $ u Japanu uz kamatnu stopu od 4% i kurs je 100 JPY = 0,431 $, ali se očekuje da će jen jačati, tako da je terminski kurs 100 JPY = 0,435 $. Ako pretvorimo 1000 $ u jene po sadašnjem kursu dobijamo 232.018,56 JPY. Ta suma bi posle 3 meseca, uz kam. stopu od 4%, iznosila 234.338,74 JPY, što bi, preračunato u dolare, iznosilo 1019,37 $. Očigledno je da se jačanjem jena nadmašila inferiornost u pogledu kamatnih stopa u odnosu na američko finansijsko tržište i da je u našem primeru isplativije plasirati sredstva na berzi u Tokiju nego u Njujorku.

Pri poslovima interesne arbitraže, neophodno je poznavati funkcionisanje finansijskih tržišta, sa posebnim naglaskom na deviznom tržištu. Pre bilo kakvih ulaganja neophodno je izračunati prihode (od kamate) koje ćemo ostvariti na svakom finansijskom tržištu ponaosob, uz istovremeno vrednovanje terminskih (anticipiranih) deviznih kurseva. To je jedini način (u poređenju promena kamatnih stopa i promena deviznih kurseva) da se na finansijskom tržištu opstane.


03/04/2015
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


5 + 9 =