Banja Vrujci
Poslovni rečnik
 • Akontacija

  Suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla pre početka izvršavanja posla. Davanje akontacije praktično predstavlja neku vrstu osiguranja da će se konkretan posao izvršiti. Akontacija predstavlja sredstvo osiguranja za oba poslovna subjekta. Za naručioca posla (kupca određenog proizvoda, često veće vrednosti, ili usluge) akontacija podrazumeva da se onaj ko je taj novac preuzeo (proizvođač […]

 • Auditing (revizija)

  Postupak provere knjigovodstvene evidencije i finansijskih izveštaja preduzeća od strane stručnih lica. Eksternu reviziju vrše ovlašćeni revizori, članovi strukovnih udruženja, kakvo je u V.Britaniji, Chartered Association of Certified Accountants (CACA) ili u SAD American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Internu reviziju mogu vršiti takođe ovlašćeni revizori, ali i druga stručno osposobljena lica. Po zakonima […]

 • Bid bond

  Garancija pri izvoznom finansiranju

 • Barter poslovi

  Su vezani spoljnotrgovinski poslovi, što znači da dve zemlje, ili dva privredna subjekta, dogovaraju uvoz i izvoz u odnosu 1:1. U ukupnom poslu učestvuje dva ili više preduzeća i pri tom uvoznici u domaćoj valuti plaćaju centralnoj banci uvezenu robu, dok izvoznici svoj izvoz naplaćuju ne direktno od svojih kupaca iz inostranstva već od centralne […]

 • Brzina opticaja novca

  Može se definisati kao broj transakcija koje određena novčana jedinica izvrši u određenom vremenskom intervalu. što je ona veća, to znači da je količina novca potrebna za određeni promet robom i uslugama manja, i obrnuto. Faktički povećanje brzine opticaja novca deluje kao ipovećanje njegove količine. Za iskazivanje brzine opticaja novca koristi se koeficijent brzine opticaja […]