Banja Vrujci
Poslovni rečnik
 • Aktiva

  Čine je ili obrazuju sva sredstva u preduzeću pomoću kojih se obavlja zadatak preduzeća u oblasti proizvodnje, prometa ili usluga i ostvaruju ciljevi poslovanja. Čine je materijalna aktiva (materijalne vrednosti) i monetarna aktiva (novčane vrednosti i potraživanja). Po kriterijumu obrta sredstva u aktivi se dele na: → osnovna sredstva I dugoročne finansijske plasmane (dugoročna ulaganja […]

 • Avans

  Predstavlja određeni iznos novca koji se daje ili traži unapred, pre obavljanja određenog posla. Koristi se kao sredstvo kojim se obe strane obezbeđuju od neizvršenja ugovornih obaveza.

 • Benčmarking (engl. Benchmarking)

  Proces kontinuiranog merenja i upoređivanja poslovnih procesa jedne organizacije u odnosu na poslovne procese najuspešnijih organizacija iz celog sveta radi dobijanja informacija koje će pomoći organizaciji da poboljša sopstvene rezultate. Cilj je ne samo da se dostignu najbolje organizacije, već i da se prevaziđu koristeći njihovo iskustvo.

 • Budžetski deficit

  Višak rashoda u odnosu na prihode u → budžetu, tj. kada su ukupni prihodi nedovoljni da pokriju iznose rashoda. Za pokriće budžetskog deficita država povećava fiskalno opterećenje (poreze) i pristupa većem korišćenju zajmova i emisiji (kreiranja) → novca – tzv. monetizacija budžetskogdeficita.Budžetski deficit može biti rezultat nerealnog planiranja prihoda ili rashoda u budžetu, porasta  cena […]

 • Centralno-planska privreda

  Privreda u kojoj se značajnija ekonomska pitanja centralno rešavaju, odnosno u kojoj se preduzeća javljaju kao delovi jedinstvenog privrednog organizma pod upravom države, za čiji račun preduzeća i posluju, imajući tako samo operativnu samostalnost. Bazira se na državnoj svojini nad sredstvima za proizvodnju, centralizovanom državnom privrednom planiranju i administrativnom upravljanju i rukovođenju. Najpre je formirana […]