Banja Vrujci
S
  • Stagflacija

    Spoj visoke nezaposlenosti i stagnacije proizvodnje i visoke inflacije. Kad postoji stagflacija nosioci ekonomske politike se suočavaju sa dilemom – kako da se izbore sa inflacijom a da ne povećaju nezaposlenost, ili kako da se izbore sa nezaposlenošću a da ne povećaju inflaciju.

  • Standardizacija

    Proces definisanja jedinstvenih normi i pokazatelja kvaliteta. Standardima se propisuju minimalni zahtevi koje proizvod mora da ispuni da bi mogao da se nađe na tržištu. Nastaje kao rezultat težnje za zaštitom potrošača. U savremenom menadžmentu, koncept kvaliteta je sa proizvoda i uslugaproširen na sve aktivnosti u preduzeću

  • Status najpovlašćenije nacije (engl. Most Favou

    Kada određena država dodeli drugoj MFN status, obavezuje se da joj pruži iste trgovinske ustupke koje garantuje i drugim državama sa istim statusom. Članice GATT-a, što je danas preneseno na Svetsku Trgovinsku Organizaciju, su se sporazumele da u međusobnim trgovinskim odnosima imaju MFN status. Povlastice koje se dodeljuju zemljama u razvoju, carinskim unijama i zonama […]