Banja Vrujci
S
 • Svič (engl. switch) poslovi

  U berzanskoj terminologiji označavaju poslove kojima se subjekti prilikom kupoprodaje →aktive (hartija od vrednosti ili deviza) obezbeđuju od neželjenog dejstva promena cena. Ovi (switch ili swap) poslovi se odnose na težnju kupca akcija ili deviza da kupi aktivu po jednoj ceni danas (promptno), a da je posle nekog vremena proda (terminski) po nekoj unapred utvrđenoj […]

 • Svop poslovi (engl. Swap)

  Vid deviznih transakcija gde se, istovremenom promptnom kupovinom (spot kupovinom) i terminskom prodajom, kao i obratno,promptnom prodajom i terminskom kupovinom određenog iznosa deviza,otklanjaju rizici koje sa sobom nosi mogućnost promene cena roba odnosno deviznog kursa u budućnosti. Suština svop poslova se može videti na primeru svop poslova sa devizama. Ako se devize kupe da bi […]

 • Switch

  Plaćanje preko posrednika iz treće zemlje

 • Sindikat

  Društveno-ekonomska organizacija radnika. Sindikati mogu biti nezavisni (klasni) i zavisni (poslodavački, državni ili tzv. žuti), koje neposredno formiraju poslodavci i država. S obzirom na princip organizacije, sindikati mogu biti: strukovni (u članstvo se primaju samo radnici određene struke), industrijski (učlanjuju se svi radnici određene privredne grane) i opšti (obuhvataju sve radnike, bez obzira na struku […]

 • Slide

  Stranica ili list u prezentaciji

 • Siva ekonomija

  Svaki vid ekonomske aktivnosti koji nije u zakonski regulisanim ekonomskim tokovima. Siva ekonomija podrazumeva neprijavljivanje delatnosti odgovornom državnom resoru, čime se izbegava plaćanje poreza I samim tim čini krivično delo.