Banja Vrujci
O bogu
 • O bogu-Misle

  To od čega nas u budućnosti čuva, Bog zna! Samo ga ja molim, ako treba da nas udari još, da nas udari mačem.

 • O bogu-Montenj

  Jer, izgleda, da kao što buru i vetrove razdražuju oholost i visina naših građevina, tako ima duhova tamo gore zavidljivih na veličine ovoze­maljske.

 • O bogu-Bodler

  Bog je jedino biće kojem, da bi vladalo, nije čak potrebno ni da postoji.

 • O bogu-Plaut

  Bogovi imaju nas kao ljudi lopte. Di nos quasi pilas homines habent.