Banja Vrujci
O državi
 • O državi-Gete

  Ja svaku aljkavost mrzim kao greh, ali naročito aljkavost u državnim poslovima, jer ona hiljadama i milionima stvara samo nedaće.

 • O državi-Gete

  Nesreća je u državi i u tome što niko neće da živi i uživa, već svaki hoće da vlada, a u umetnosti, što niko neće da uživa u onome što je već stvoreno, već svako hoće i sam da stvara.

 • O državi-Niče

  A država leži na svima jezicima dobra i zla; i štogod govori, laže – i štogod ima, ukrala je.

 • O državi-Robespjer

  Oružje Republike je strah. Snaga Republike – vrlina. Vrlina, jer bez nje je strah ubitačan; strah, jer bez njega je vrlina nemoćna.

 • O državi-Toro

  Neće biti zaista slobodne i prosvećene države sve dok država ne shvati daje pojedinac viša i nezavisna sila iz koje proizlazi njena moć i vlast, i dok se ne bude ponašala prema njemu u skladu sa tim shvatanjem.