Banja Vrujci
Da li je ovo listing vaše firme? Kliknite ovde da verifikujete vaš listing.

OS. Radivoj Popovic

fallback-no-image-12498
Kontaktiraj Autora
Statistika Listinga
OS. Radivoj Popovic

Osnovna škola “Radivoj Popovic“ je obrazovno-vaspitna ustanova koja se bavi osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem dece oštecenog sluha i govora. Škola nosi ime Radivoja Popovica, osnivaca srpske surdopedagoške misli i prvog ucitelja za gluvu decu u Srbiji. Pocetak rada škole na obrazovanju i vaspitanju gluvih i nagluvih ima dugu tradiciju vrednu poštovanja. Škola je osnovana 1947.godine, mada je još 1924.godine uz dobrocinstvo Kralja Jugoslavije Aleksandra I pocela sa radom kao Zavod za slepe i gluve, iz kojeg su se razvile dve velike škole: Škola za slepu i slabovidu decu i škola za decu oštecenog sluha. Od 1947.godine škola je funkcionisala u sklopu doma slepih, zatim kao škola za gluvu decu 1953.godine, a potom kao Demonstracioni centar za rehabilitaciju slušno oštecene dece i omladine. Od 1963.godine funkcioniše kao Osnovna škola za decu oštecenog sluha i govora “Radivoj Popovic “.
Osnovna delatnost škole obuhvata i predškolsko obrazovanje i vaspitanje dece oštecenog sluha i govora ali i vaspitanje slušno oštecene dece srednjoškolskog uzrasta kao integralni segment opšteg obrazovnog procesa u okviru jedinstvenog školskog sistema.
Škola u svom sastavu ima i internat u kojem je smešteno preko 90% dece oštecenog sluha cije je stalno mesto boravka izvan Beograda a koja su obuhvacena predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem i vaspitanjem.
Škola se nalazi u Zemunu a svi školski objekti su locirani na površini od oko 11.000m2.
Prostor škole obuhvata veliko školsko dvorište u kojem su smešteni škola, internat, školska kuhinja i pomocni objekti. Škola je je smeštena na izuzetno mirnoj lokaciji, zašticena od pojacanog saobracaja, blizu centra Zemuna i nadomak Beograda. U prostranom školskom dvorištu koje je uredjeno kao zelena oaza nalazi se namenski opremljen park za igru i zabavu dece predškolskog i mladjeg školskog uzrasta kao i kompleks sportskih terena za rukomet, košarku, odbojku i mali fudbal namenjen ucenicima oštecenog sluha osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Osoblje i ucenici škole redovno brinu o uredjenju dvorišta a da to uspešno rade dokaz su i dobijene diplome za najlepše uredjeno dvorište.
Delatnost škole ostvaruju strucnjaci sa odgovarajucom kvalifikacionom strukturom.
Od ukupnog broja zaposlenih koji su neposredno angazovani u obrazovno-vaspitnom procesu svega 5 ima višu strucnu spremu dok svi ostali imaju visoku strucnu spremu – završen Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – odsek za rad sa licima oštecenog sluha, jedan logoped i jedan strucni saradnik- psiholog.Ono što ovu školu izdvaja od drugih škola iste specijalnosti jeste cinjenica da u njoj rade 2 strucnjaka koja poseduju naucni stepen doktora nauka kao i 1 strucnjak koji ima akademsko zvanje magistra defektoloških nauka dok 5 nastavnika pohadjaju poslediplomske studije.
Izuzetna kvalifikaciona struktura zaposlenih obezbedjuje visok kvalitet rada cime se ova škola ponosi. Takodje, poklanja se posebna paznja permanentnom usavršavanju nastavno-vaspitnog kadra. Strucno usavršavanje se ostvaruje kroz rad strucnih organa škole ali i kroz organizovanje strucnih i naucnih predavanja za sve zaposlene. Tako je škola u proteklom periodu i sama bila nosilac strucnih seminara a u tom smisli su zapazena i brojna ucestvovanja strucnjaka škole na tematskim seminarima koji se kontinuirano prate tokom školske godine. U kontekstu recenog sprovedena je i obuka strucnog kadra za primenu racunarske tehnologije u obrazovno – vaspitnom procesu pod nazivom
“ Racunar u funkciji aktivne nastave “.
U školi se nastava odvija prema vazecem planu i programu koji je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Predškolski i pripremno predškolski tretman sa decom oštecenog sluha i govora predškolskog uzrasta se ostvaruje kroz sledece komponente: razvoj govora; razvijanje pocetnih matematickih pojmova; muzicko-plesne aktivnosti; upoznavanje okoline; likovno vaspitanje i fizicko vaspitanje. Habilitacionim i rehabilitacionim postupcima se vrši priprema dece oštecenog sluha predškolskog uzrasta za sistematski obrazovni rad koji se dalje realizuje u osnovnoj školi.
Organizacija nastave je u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni kao razredna i razredno-predmetna nastava.
Ucionice u kojima je organizovana nastava su opremljene adekvatnim didakticko-tehnickim sredstvima od kojih kao najvaznije izdvajamo aparate za individualno-grupni rad “Microvox“ i “Microlink“ sa priborom, individualne aparate marke “Phonak“ i “Siemens“. Zahvaljujuci velikoj donaciji dobijenoj od Privredne komore Beograda 2006. godine ucionice su opremljene kompjuterima koji se primenjuju u obrazovno-vaspitnom procesu cime se omogucava kvalitetnije usvajanje znanja kod dece oštecenog sluha i govora. Pored klasicnih ucionica škola poseduje i specijalizovane kabinete za individualni rad na slušnim i govornim vezbama, audiološki kabinet, logopedski kabinet, kabinet za fonetsku ritmiku i kabinet za informatiku. Rad u navedenim kabinetima se ostvaruje korišcenjem savremenih aparata za individualni i grupni rad kao i upotrebom najsavremenijih audiovizuelnih sredstava, u upotrebi je i audiometar sa tihom komorom, audiometar “Siemens“, timpanometar, indikator S,F,O, audiopomagala za grupni rad “Konelans“, kompjuteri sa dodatnim prikljucnim elementima za rad na razvoju govora i slušanja kao i namenska kompjuterska CD izdanja. Škola poseduje i dobro opremljene specijalizovane ucionice za predmetnu nastavu likovne kulture i opštetehnickog obrazovanja kao i veliku fiskulturnu salu.
U sklopu škole se nalazi i biblioteka sa preko 2.500 knjiga. Zastupljene su knjige decje školske literature, enciklopedije, klasici, savremena dela i knjige kulturno-verskog i istorijskog karaktera a posebno se poklanja paznja bogacenju knjiškog fonda strucnom literaturom.
Vaspitni rad sa decom oštecenog sluha i govora se organizuje u popodnevnim satima radnim danom ali i celodnevnim aktivnostima tokom vikenda sa decom koja su iz unutrašnjosti a smeštena su u internatu škole. Realizacija programskih sadrzaja vaspitnog rada se vrši kroz sledece oblasti: intelektualno vaspitanje; društveno vaspitanje; rekreacija; fizicko vaspitanje i radno vaspitanje.
Škola pored obrazovno-vaspitne delatnosti poklanja izuzetnu paznju organizovanju vannastavnih aktivnosti slušno oštecenih ucenika. Interesovanja u kojima dolazi do izrazaja individualnost i kreativnost ucenici zadovoljavaju kroz rad u sekcijama. U školi su organizovane dramsko-ritmicka sekcija, folklorna sekcija, likovna sekcija, sekcija za rucni rad, sportska sekcija, biološka sekcija, tehnicka sekcija i informaticka sekcija a zapazene su i aktivnosti Decjeg saveza kao i program saradnje sa Decjim kulturnim centrom. Sve sekcije imaju svoje rukovodioce kao i Godišnji program rada.
Nastupi folklorne i dramsko-ritmicke sekcije na priredbama u školi kao i na javnim kulturnim manifestacijama redovno su zapazeni a na nastupima takmicarskog karaktera cesta su osvajanja diploma, zahvalnica i prvih mesta. Tako je na manifestaciji koju je organizovao Gradski sekretarijat za obrazovanje uz podršku Koncerna zdrave hrane “Bambi“ i fabrike “Swisslion“ pod nazivom “ Decje slatko carstvo“ koja se odvijala u centru “ Sava “ decembra 2005.godine u konkurenciji 13 specijalnih škola naša folklorna sekcija osvojila I mesto i novcanu nagradu sa tackom “ Biljana platno beleše“.
Po rezultatima i osvajanju nagrada ne zaostaju ni ostale sekcije a rukotvorine naših ucenika u okviru sekcije za rucni rad na brojnim izlozbama iznova privlace paznju posetilaca.Na konkursu likovnih i literarnih radova ogranka Vukove zaduzbine u Bavaništu za najlepši cirilicni krasnopis – vez za ispisanu rec “ Milosrdje“ ucenica sedmog razreda Marija Vanjova je dobila Specijalnu zahvalnicu.
Zapazeni su i rezultati likovne sekcije gde su na javnom casu crtanja na smotri “Voljenom gradu Beogradu“ u organizaciji Društva defektologa Beograda ucenici OŠ “Radivoj Popovic“ su osvojili II mesto školske 1991/92; 1993/94. i 2004/05.godine dok su školske 1995/96; 1996/97. i 2003/04.godine osvojili I mesto, školske 2005/06.godine su osvojili III mesto, a školske 2006/07.godine je osvojeno I mesto. Na opštinskom Vaskršnjem likovnom konkursu u organizaciji Prijatelja dece i Saveza decijeg saveza Zemuna ucenici naše škole su osvojili Diplomu za najuspešniju kolekciju oslikanih jaja 2007.godine.
Osnovna škola “Radivoj Popovic“ je od svog osnivanja pa do danas bila više puta organizator Republickog takmicenja u znanju i veštinama za ucenike oštecenog sluha a medju brojnim uspesima ucenika na ovom takmicenju spomenuli bismo sledece:
-osvojeno I mesto u ukupnom plasmanu i osvojen prelazni pehar1982.godine potom 1985.godine kao i 1987.godine u Uzicu;1986.godine u Beogradu III mesto ekipno;1989.godine u Prizrenu kao i 1991.godine u Nišu; 1996.godine u Zemunu;1997.godine u Kragujevcu i 2000.godine u Jagodini a na istom takmicenju 2001.godine u Nišu osvojeno je II mesto ; potom 2003.godine osvojeno I mesto u znanju iz matematike; 2006.godine u Novom Sadu I mesto u znanju iz geografije i hemije i I mesto i dobijena plaketa u ekipnom plasmanu kao i II mesto iz biologije i iz tehnickog obrazovanja .
Na 29. Republickom takmicenju u znanju i veštinama u Uzicu 2007. godine ucenik sedmog razreda Jovan Urban je osvojio VII mesto iz tehnickog obrazovanja, V mesto iz srpskog jezika je osvojila Marija Vanjova a V mesto iz istorije i III mesto iz domacinstva je zauzela ucenica Aleksandra Mohan, dok je ucenik Aleksandar Lenart osvojio II mesto iz likovne kulture a Aleksandar Nikolic je zauzeo II mesto iz matematike. Škola je u ukupnom plasmanu zauzela IV mesto.
Takodje, ucenici OŠ “Radivoj Popovic“ su na takmicenju “Šta znaš o saobracaju“ u organizaciji Društva defektologa Beograda 1996.godine osvojili I mesto a 2004. i 2007.godine II mesto.
Slušno ošteceni ucenici su bili podjednako uspešni i na tradicionalnom Republickom sportskom takmicenju za ucenike oštecenog sluha gde su osvajali znacajna mesta od kojih belezimo sledeca:
1964.godine u Beogradu osvojeno I mesto u rukometu-pioniri; I mesto u ritmici-pionirke i II u fudbalu –pioniri; 1966.godine u Beogradu I mesto u rukometu-pionirke; 1967.godine u Nišu II mesto u rukometu-pionirke;III mesto u višeboju-pionirke; II mesto u stonom tenisu-pionirke;I mesto za najbolje plasiranu ekipu; 1968.godine u Svetozarevu I mesto u rukometu (z); 1970.godine u Beogradu I mesto u rukometu-pionirke; 1974.godine u Sarajevu II mesto u rukometu-pioniri; III mesto u stonom tenisu-pioniri; I mesto u atletici-pionirke i I mesto u ukupnom plasmanu; 1975.godine u Beogradu osvojeno II mesto na Gradskom prvenstvu Medjuopštinskog odbora sportskih igara omladine Srbije; 1977.i 1978.godine u Beograduosvojen prelazni pehar memorijal «Smiljka Vasic» Sportske igre školske dece i omladine oštecenog sluha Srbije; 1979.godine u Soko Banji I mesto u malom fudbalu-pioniri; 1980.godine u Beogradu osvojeno II mesto u fudbalu-omladinci, I mesto u stonom tenisu- pioniri, II mesto u atletici- omladinke; 1981.godine u Subotici III mesto u rukometu-pioniri i III mesto u stonom tenisu, I mesto u košarci-pionirke, I mesto u atletici-pioniri, II mesto u rukometu-omladinke; 1982.godine u Zemunu I mesto u rukometu-omladinci; 1983.godine u Beogradu II mesto u rukometu muška i zenska ekipa, III mesto u košarci- omladinci; 1984.godine u Beogradu osvojeno I mesto na velikom turniru gluvih;1997.godine u Arandjelovcu na školskim sportskim igrama II mesto u košarci; II mesto na decjoj olimpijadi-mladji uzrast i I mesto za stariji uzrast; 2001.godine u Zemunu na Školskim sportskim igrama gluvih i nagluvih Srbije II mesto u atletici i II mesto u košarci a 2003.godine u Kragujevcu II mesto u malom fudbalu , III mesto u odbojci-zenska ekipa i III mesto u ukupnom plasmanu; 2004.godine u Beogradu na « III trci gluvih Beograda-Ada 2004 » osvojeno II mesto (m); 2004.godine u Beogradu na Republickom sportskom takmicenju III mesto u košarci (z) i III mesto u odbojci (m); 2005.godine u Nišu na Školskoj sportskoj olimpijadi osvojeno III mesto (muška i zenska ekipa) u atletici i u ukupnom plasmanu II mesto; 2005.godine u Beogradu akcija «Sportom protiv droge» u organizaciji Saveza sportova Zemun gde je osvojeno II mesto pojedinacno(m); 2006.godine na Republickom sportskom takmicenju u Kragujevcu osvojeno II mesto u odbojci (m) i I mesto (z), I mesto u fudbalu i u ukupnom plasmanu II mesto, IV mesto košarka (m) i III mesto (z), III mesto u atletici(z) i V mesto (m); 2006.godine na Invalidskom gradskom takmicenju u atletici u Beogradu I i III mesto (z) i IV mesto (m) u disciplini trcanje na 100 metara; II i III mesto (z) i IV mesto (m) u disciplini trcanje na 400 metara,II iIII mesto(z) i II i III mesto (m) u disciplini skok u dalj; I i II mesto (z) i III mesto (m) u disciplini bacanje kugle.
U organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida Beograda na “Petoj trci gluvih Beograda – Ada 2006“ ucenik naše škole Miloš Lukic je osvojio X mesto a ucenik Ivanovic Marko je zauzeo na istom takmicenju XI mesto.
Na prvenstvu Beograda u plivanju za lica sa invaliditetom u organizaciji Saveza za sport i rekreaciju Beograda 2006.godine u kategoriji lica sa oštecenim sluhom ucenica Aleksandra Mohan je osvojila I mesto u zenskoj trci na 50 metara a III mesto u istoj disciplini je zauzela ucenica Marina Ivanovic a na Republickom takmicenju u plivanju za lica sa invaliditetom ucenik Nikola Paravinja je osvojio V mesto.
Na drzavnom prvenstvu u atletici za osobe sa invaliditetom odrzanom u Kragujevcu 2007.godine u organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida Beograda u disciplini skok u dalj ucenik Marko Ivanovic je osvojio I mesto dok je ucenica Adaleta Alimovic zauzela II mesto; u disciplini trcanje na 100 metara u zenskoj trci ucenica Borislava Golubovic je osvojila I mesto a ucenica Adaleta Alimovic je zauzela II mesto;u disciplini bacanje kugle III mesto je zauzela ucenica Ivana Nika dok je ucenik Esad Krasnic u disciplini skok u dalj zauzeo III mesto.
Osnovna škola “Radivoj Popovic“ je inicijator i organizator brojnih uspešnih akcija koje za cilj imaju skretanje paznje opšte populacije na postojanje osoba koje imaju slušni hendikep cime se tezi uspešnijoj integraciji slušno oštecene dece u cujucu sredinu. Tako je proteklih godina u našoj školi organizovana likovna kolonija “Radivoj Popovic“ a poslednje akcije sa istim ciljem u školskoj 2006/07. godini su bile pod nazivom “Hajde da se druzimo“, “Plivajmo zajedno“ kao i novogodišnja priredba “Deca deci za Novu godinu – da nas svi cuju “ koja ce nadalje postati tradicija škole.

Škola tradicionalno obelezava Dan škole 17.oktobar prigodnim decjim priredbama sa bogatim programskim sadrzajem u kojima su glavni akteri slušno ošteceni ucenici a isto tako svecano se obelezava i dan Svetog Save. Tih dana se pozivaju svi prijatelji,dragi gosti, eminentne licnosti grada i opštine Zemun, donatori, sponzori, roditelji dece, kolege kao i ucenici iz okolnih škola.
Na dan Svetog Save 27.januara 2002.godine naš dragi gost je bio Njegova Svetost Patrijarh Srpski Gospodin Pavle koji je tom prigodom odrzao svecanu sluzbu i dao blagoslov svoj slušno oštecenoj deci. Tada su nam u gostima bili i NJKV Aleksandar Karadjordjevic i NJKV Princeza Katarina.
Škola neguje saradnju i sa brojnim ustanovama i školama koje se bave rehabilitacijom i edukacijom slušno oštecene dece kao i sa redovnim školama a postoji i dugogodišnja saradnja sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju cija smo nastavna baza.
O uspešnoj saradnji škole sa mnogim institucijama najrecitije govore Zahvalnice i Diplome koje je škola dobila a medju kojima navodimo samo neke:
-Povelju “Fonda prof.Miodrag Matic“ školi za rezultate i unapredjenje defektološke teorije i prakse, 1991.godine;
-Povelju Opštinskog odbora ogranka invalida rada Zemun školi za uspešnu saradnju ,2001.godine;
-Zahvalnicu Sluzbe za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju za veliku pomoc u realizaciji jubileja, Zemun, 2004.godine;
-Povelju Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore OŠ “ Radivoj Popovic“ u znak priznanja za izuzetan doprinos u razvoju i unapredjenju Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore;
-Povelju Saveza gluvih i nagluvih Srbije, 2005.godine;
-Diplomu gradskog odbora Gluvih Beograda školi za doprinos u razvoju,2006.godine;
-Zahvalnicu Medjuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Pancevo, povodom 50 godina postojanja školi za dugogodišnju saradnju i doprinos i afirmaciju gluvih i nagluvih lica,2006.godine.
-Zahvalnicu Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Kosovski bozur“ iz Kosovske Mitrovice dodeljenu školi i direktoru škole za profesionalnu, nesebicnu i prijateljsku podršku,2007.godine.
Ipak, najvecim uspehom zaposleni u školi smatraju osposobljavanje brojnih generacija ucenika oštecenog sluha i govora da casno zive i rade.

A K T U E L N O S T I
Školska 2006/2007.godina:

– redovni odlasci na bazen SC “Pinki“ u Zemunu i periodicni odlasci u teretanu;
– 24.09.2006.godine ucešce na “Petoj trci gluvih Beograda-Ada 2006“, gde je ucenik šestog razreda Miloš Lukic osvojio X mesto a Marko Ivanovic ucenik cetvrtog razreda je osvojio XI mesto;
– obilazak botanicke bašte i japanskog vrta;
– poseta Vojnom muzeju, Muzeju Nikole Tesle, Muzeju automobila, Muzeju zeleznice, Opservatorijumu i Planetarijumu na Kalemegdanu;
– 3.10.2006.godine odlazak na tradicionalni svecani prijem dece Zemuna kod predsednika Gradske opštine Zemun;
– 18.10.2006.godine ucešce na “Gradskom prvenstvu Beograda u plivanju za lica sa invaliditetom“ na bazenu SC “Banjica“ pod pokroviteljstvom Saveza za sport i rekreaciju invalida Beograda gde je u muškoj trci na 50 metara I mesto osvojio ucenik šestog razreda Nikola Paravinja, II mesto je osvojio ucenik osmog razreda Esad Krasnici, III mesto je zauzeo ucenik osmog razreda Milan Lukic, dok je u zenskoj trci ucenica sedmog razreda Aleksandra Mohan osvojila I mesto a ucenica šestog razreda Marina Ivanovic je osvojila III mesto;
– 19.10.2006.godine odlazak u Dom sindikata na manifestaciju “Decji filmski festival“ i program pod nazivom “Kapuera senzala“;
– 21.10.2006.godine ucešce u akciji planinarenja i pešacenja povodom medjunarodnog dana pešacenja u organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida Beograda i Kluba ekstremnih sportova “Pozitiv“ pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda;
– 28.10.2006.godine ucešce na republickom takmicenju invalida u plivanju u Pancevu gde je ucenik šestog razreda Nikola Paravinja osvojio V mesto;
– 30.11.2006.godine odlazak na izlozbu austrijsko-izraelskog slikara Oza Almoga po preporuci Muzeja grada Beograda;
– 6.12 i 21.12.2006.godine odlazak na izlozbu pod nazivom “Magija cilibara“ u Narodnom muzeju;
– aktivno ucešce u kreativnim radionicama u organizaciji Narodnog muzeja, u organizaciji Decjeg kulturnog centra pod nazivom “Atelje za primenjenu umetnost“ i u radionici Organizacije za poštovanje i brigu o zivotinjama “Orka“ u okviru projekta “ Orka i nastavnici, partneri u obrazovanju“;
– 7.12.2006.godine ucešce na priredbi povodom medjunarodnog dana invalida u organizaciji Društva za brigu o deci i omladini sa posebnim potrebama “Moj svet“ u Indjiji gde je škola imala zapazeno ucešce sa dve tacke “Ples na kiši“ i “Vranjanska svita“;
– 14.12.2006.godine ucešce na manifestaciji OŠ “Radivoj Popovic“ u cilju integracije dece oštecenog sluha i govora u cujucu sredinu pod nazivom “Deca deci za Novu godinu-da nas svi cuju“ i u akcijama škole “Hajde da se druzimo“ i “Plivajmo zajedno“;
– 21.12.2006.godine ucešce na manifestaciji -humanitarnoj akciji “Darivanje“ u organizaciji predškolske ustanove “11.april“;
– ucešce na 23.medjunarodnom likovnom konkursu “


Internet prezentacija firmePoseti Web Sajt Firme
Telefon011/ 3076-423, 3076-424
Fax011/3076-402
AdresaPrizrenska 37
Kategorija
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


7 + 7 =