Banja Vrujci
Blog

Nacionalizacija

Prinudni prelaz u društvenu odnosno državnu svojinu krupnih ili svih privrednih preduzeća, određene privredne grane ili stvari određene vrste i veličine, sa naknadom ili bez naknade. Ona predstavlja jednu od prvih i najradikalnijih privredno-političkih mera socijalističke države (npr. u SSSR nacionalizacija je vršena bez naknade, a Dekretom o zemlji iz 1917. izvršena je i nacionalizacija zemlje, što predstavlja specifičnost). U kapitalističkim zemljama vlasnicima nacionalizovanih preduzeća daju se odštete u visokim iznosima.

Nacionalizacija robe je izjednačavanje uvozne robe sa robom domaćeg porekla. Roba se smatra nacionalizovanom od momenta kada je ocarinjena. Nacionalizacija banaka je akt vlasti kojim se pravo vlasništva nad bankama prenosi sa privatnih lica na državu ili društvenu zajednicu uz, po pravilu, odgovarajuću odštetu dotadašnjim privatnim vlasnicima. U kapitalističkom bankarstvu nacionalizaciji banaka se prišlo posle velike svetske privredne krize (od 1929. do1933) – Engleska banka je nacionalizovana 1946., u Jugoslaviji Narodna banka takođe 1946, Francuska banka 1954, itd.
Nacionalizacija industrije predstavlja društveno-ekonomski najznačajniji zahvat prilikom nacionalizacije u privredi. U kapitalističkim uslovima nacionalizacije industrije po pravilu nisu sveobuhvatne, već se nacionalizuju industrijske grane koje se nalaze u teškom ekonomskom položaju, uz odštetu njihovim vlasnicima (npr. u Velikoj Britaniji nacionalizacija industrije uglja, gasa itd.; u Francuskoj nacionalizacija osiguranja, saobraćaja, bankarskih ustanova itd.). Ostali načini upravnog ograničavanja prava svojine su: eksproprijacija – oduzimanje ili ograničavanje prava svojine na nepokretnostima, što se čini zbog potreba opšteg interesa (npr. izgradnja pruge, puteva, parkova itd.); pravna posledica eksproprijacije je prenošenje prava privatne svojine građana ili pravnih lica na državu tako da eksproprisana dobra postaju javna (državna ili društvena svojina); svojina se ne prenosi dobrovoljno već prinudnim putem; postoji obaveza davanja tzv. pravične naknade; predmet eksproprijacije mogu biti samo nepokretnosti.


03/04/2015
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


1 + 9 =