Banja Vrujci
Blog

Tržište kapitala

Je mesto tj. skup svih institucija pomoću kojih se vrši alokacija (razmeštaj) slobodnih dugoročnih finansijskih sredstava ka onim privrednim subjektima kojima nedostaju ta sredstva. Te firme pozajmljuju kapital i ulažu ga sa ciljem oplodnje, kako bi bile u mogućnosti da ga vrate uvećanog za kamatu. Dalje, tržište kapitala možemo podeliti na: hipotekarno tržište, kreditnoinvesticiono tržište i tržište dugoročnih hartija od vrednosti, tj. berze.

Tržište novca je međubankarsko tržište na kojem se trguje depozitnim i žiralnim novcem kao i kratkoročnim hartijama od vrednosti (depozitnim certifikatima, komercijalnim zapisima, blagajničkim zapisima poslovnih banaka i sl.). U njegovom funkcionisanju je više nego uočljivo „mešanje“ centralne banke. Centralna banka je glavni intervent na tom tržištu, ona ga prati, kontroliše i po potrebi direktno utiče na tržište merama kao što su npr. stopa obaveznih rezervi,visina kamatne stope ili operacije na otvorenom tržištu.

Devizno tržište se obično vezuje za tržište novca pošto se kao predmet trgovine javljaju strana sredstva plaćanja, tj. devize na računima stranih banaka, a koje su plative u inostranim finansijskim centrima. U zavisnosti od kretanja ponude I tražnje formira se devizni kurs. Ovo tržište ne egzistira kao berza na odredjenom mestu već se trgovina na njemu obavlja putem savremenih komunikacionih tehnologija (interneta, telefaksa, telefona i satelita). Uglavnom se trguje konvertibilnim (čvrstim) valutama, a kao glavni centri za trgovanje devizama javljaju se Njujork, London, Frankfurt i Tokio. Kada govorimo o finansijskom tržištu, onda je neophodno videti u kakvom se ekonomskom okruženju dato tržište nalazi. Ukoliko je država u ekonomskim problemima i finansijko tržište je nerazvijeno, što znači da nisu adekvatno zastupljeni svi delovi finansijskog tržišta. Nasuprot ovima, ekonomski razvijenim privredama (zemljama OECD-a) su imanentne pojave velikog broja finansijskih instrumenata i dobra povezanost, što nesumnjivo dovodi do optimalne alokacije finansijskih resursa u privredi.


03/04/2015
Komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


5 + 3 =