Banja Vrujci
D
 • Devizne rezerve

  Zlato i devize kojima jedna zemlja, tj. njena →centralna banka raspolaže u određenom trenutku. Služe za pokriće deficita →platnog bilansa. Njihova veličina se posmatra u zavisnosti od broja mesečnih iznosa uvoza koji se mogu pokriti, primer milijarda dolara za malu zemlju može da znači pokrivenost uvoza za 6 meseci, dok ta milijarda dolara nekoj većoj […]

 • Dizajn

  Etimološko značenje odnosi se na nameru, plan, ideju, skicu ili određenje nekog predmeta. U početku je rad na dizajnu označavao rad na izradi unikata. Prelaskom na industrijsku proizvodnju, dizajn dobija posebnu ulogu u kreiranju izgleda proizvoda. Reč je o industrijskom dizajnu, koji se običnodefiniše kao „stvaralačka aktivnost čiji cilj je određivanje formalnih kvaliteta industrijski proizvedenih […]

 • Devizni bilans

  Isto što i →platni bilans, osim što se u njemu beleže transakcije koje su naplaćene ili isplaćene u toku jednog perioda nezavisno od toga da li su te transakcije nastale u tom periodu, nekom prethodnom ili će nastati u nekom budućem (npr. ugovor je sklopljen prethodne godine i isporuke se vrše u nekoliko godina, a […]

 • Dobavljači

  Pravna ili fizička lica koja isporučuju robu kupcima. To mogu bitiproizvođačka preduzeća koja prodaju vlastite proizvode ili uvozna preduzeća koja robu iz inostranstva prodaju u zemlji. Da bi pridobio stalne kupce, dobavljač se u razvijenim privredama bavi istraživanjem tržišta. Shodno tome, dobavljač ulaže sredstva u marketing i publicitet.

 • Devizni kurs

  Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. U normalnim prilikama devizni kurs se kreće oko deviznog pariteta tj. zvanično utvrđene vrednosti nacionalnog novca izražene u zlatu, specijalnim pravima vučenja ili nekoj stabilnoj valuti. Preko deviznog kursa se uspostavlja vezaizmeđu cena u zemlji i u inostranstvu. Postoji nekoliko vrsta deviznih kurseva: 1. fiksni – […]

 • Dodatna vrednost

  Vrednost proizvodnje umanjena za vrednost upotrebljenih predmeta rada i drugih troškova proizvoda. Njen obračun je bitan za primenu poreza na dodatu vrednost (VAT – Value Added Tax).