Banja Vrujci
D
 • Damping

  Prodaja robe na inostranom tržištu ispod cena sa domaćeg tržišta, ili nekog drugog inostranog tržišta, i prodaja robe ispod troškova proizvodnje. Postoji i valutni damping koji podrazumeva održavanje višeg deviznog kursa od → realnog kursa, čime se pojeftinjuje izvoz a poskupljuje uvoz. Sve vrste dampinga su zabranjene.

 • Diferencirane cene

  Ovaj pojam podrazumeva da su cene istog proizvoda jednog proizvođača na različitim tržištima različite, tj. isti proizvod se na dva ili više tržišta prodaje po različitim cenama. Ova pojava je posledica uticaja brojnih faktora: a)  transportni troškovi i troškovi osiguranja;b)  pakovanje i ambalaža: različita tržišta, sa različitim klimatskim uslovima, zahtevaju posebne vrste pakovanja i ambalaže;c)  […]

 • Dokumentarni akreditiv

  Najsigurniji instrument međunarodnog plaćanja, koji funkcioniše tako što kupac uvoznik stavlja određenoj banci na raspolaganje iznos kupovne cene s tim da ga ona isplati prodavcu izvozniku, pod uslovom da joj on unutar određenog roka preda predviđena, potpuno ispravna i tačno pobrojana dokumenta.

 • Dan izvršenja obaveza

  Označava dan kada ili do kojeg treba izvršiti obaveze a može biti:– određeni kalendarski dan – npr. 30. maj;– određeni prosek vremena (rok od potpisivanja ugovora) – recimo 3 meseca od datuma potpisivanja ugovora;– po viđenju – istog trenutka kada se na šalter banke podnese zahtev na naplatu u određenom roku po viđenju

 • Državna trgovina

  Trgovina u kojoj je država ili glavni kupac ili glavni snabdevač. Država ispoljava najveći uticaj u oblasti spoljne trgovine, uticaj koji se ne oseća u toj meri u drugim sektorima privrede. Tradicionalni sektor koji potpada pod njen uticaj je snadbevanje vojske. Međutim, posle Drugog svetskog rata država se pojavljuje na tržištu u ulozi neposrednog učesnika […]

 • Doznaka

  Način plaćanja kada se daje nalog banci da, sa računa nalogodavca kod te banke, isplati trećem licu sumu naznačenu u doznaci.

 • Desk

  Središnje mjesto u redakciji

 • Dau Džonsov (prosečni) indeks berzanske aktivnos

  Indeks akcija Njujorške berze, koji od 1897. godine redovnoizračunavaju novine izdavačke kuće „Dow Jones & Comp.“ (danas, „Wall StreetJournal“) za akcije industrijskih preduzeća, a od 1929. godine i za akcijekomunalnih preduzeća. Izračunava se i objavljuje dnevno za veoma mali brojstandardnih vrednosti. Svakog sata u toku berzanskog sastanka izračunavaju se tri indeksa: za industriju, transport i […]

 • Diler

  Samostalni trgovac hartijama od vrednosti (može biti fizičko lice ili firma) koji posreduje u kupovini i prodaji hartija od vrednosti za svoje klijente. Nasuprot brokeru, koji samo posreduje, diler kupuje hartije od vrednosti, i u svoje ime i za svoj račun posluje. Ukoliko ih prodaje iz sopstvenog portfelja, diler ne zaračunava proviziju, već zaradu ostvaruje […]

 • Društvo kapitala

  Jedan od dva osnovna oblika preduzeća, pored društva lica. Može biti akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću.Društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo u kome svaki od ulagača učestvuje sa određenim ulogom. Ulozi se mogu sastojati od novca, stvari I materijalnih prava. Članovi društva snose rizik za poslovanje društva samo do visine svog uloga. Postoji […]

 • Debitor

  Dužnik, tj. lice koje koristi određeni kredit, ili lice koje je pod obavezom da izvrsi plaćanje neke dospele obaveze.

 • Dilersko-brokerske firme

  Firme na sekundarnom tržištu kapitala koje se bave i dilerskim poslovima. Dok se dilerske firme bave prometom hartija od vrednosti u svoje ime i za svoj račun (na sopstveni rizik), dotle se brokerske firme bave poslovanjem isključivo u ime i za račun svojih klijenta.