Banja Vrujci
O smrti
 • O smrti-D. Kiš

  03/04/2015

  Želeo sam sve to da imam kraj sebe, u smr­ti, kao faraoni u veličanstvenom miru svojih grobnica, želeo sam da bude sve onako kao što bejaše i pre toga: da mi u večnosti pevaju ptice.

 • O smrti-Epiktet

  Zar vi ne znate da poreklo svih ljudskih zala i niskosti i kukavičluka nije smrt već strah od smrti.

 • O smrti-D. Kiš

  Živeo sam lepše i bogatije od vas, zahvalju­jući patnji i mahnitosti, pa želim i u smrt da odem dostojanstveno, kako to priliči tom veli­kom trenutku posle kojeg prestaje svako dostojanstvo i svaka veličanstvenost.

 • O smrti-Epikur

  Moguće je obezbediti sigurnost protiv bole­sti, ali kada je smrt u pitanju mi ljudi živimo u gradu bez zidova.

 • O smrti-Hočking

  Čovek je jedina životinja koja razmišlja o smrti, i takođe jedina životinja koja pokazuje ikakav znak sumnje u njenu konačnost.

 • O smrti-Leopardi

  Ljubav i Smrt su braća: sudbina ih je posta­vila u istom danu. Ništa nije lepše u svetu ovde dole, i ništa tako lepo među zvezdama. Iz jedne se rađa najveća radost koja se može naći u okeanu bića; a drugom, najveće boli, najveća zla su uništena.