Banja Vrujci
M
 • Mobbing

  03/04/2015

  Zlostavljanje na radnom mestu

 • Makroekonomija

  Predstavlja oblast ekonomije koja se bavi izučavanjem privrede kao celine, u pogledu ukupno proizvedenih roba i usluga, ukupnih prihoda, nivoa zaposlenosti faktora proizvodnje – rada, kapitala i zemlje i opšteg kretanja cena. Do tridesetih godina 20. veka ekonomska teorija je uglavnom bila skoncentrisana pojedinačna preduzeće i privredne grane. Međutim nakon velike ekonomske krize sa kraja […]

 • Marketing miks

  Je kombinacija kontrolisanih instrumenata marketinga kojima se koristi preduzeće da bi postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Tradicionalna klasifikacija instrumenata marketing miksa se oslanja na tzv. „4p“: proizvod (product), prodajna cena (price), distribucija (place) I promocija (promotion). U savremenim definicijama se pored 4 navedena instrumenta u marketing miks svrstavaju i tzv. „3c“: obezbeđenje interesa […]

 • Maršalov plan

  Naziv za američku pomoć upućenu Zapadnoj Evropi u iznosu od 13,6 milijardi dolara po završetku Drugog svetskog rata. Takvo ime je dobio po svom tvorcu, američkom državnom sekretaru Džordžu Maršalu, koji je, uvidevši kolika su razaranja u Evropi, pozvao Amerikance da pomognu razrušenoj Evropi. Američki kongres je podržao Maršalovu inicijativu i u Parizu su jula […]

 • Međubankarsko tržište

  Tržište na kome se odvija međubankarska trgovina i na kome se sučeljavaju ponuda i tražnja za novcem, devizama i hartijama od vrednosti. Služi najpre za kompenzaciju likvidnosti među bankama, kao i za refinansiranje njihovih plasmana. Sve transakcije izazivaju poslovne banke I eventualno drugi ovlašćeni učesnici. Zbog eventualne vremenske razlike, trguje se 24 časa. Uglavnom se […]

 • Međunarodni monetarni fond MMF (engl. Internatio

  Osnovan je, zajedno sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Developement), na konferenciji u Breton Vudsu 1944. na kojoj su učestvovale 44 zemlje. Ciljevi fonda su:1) unapređenje međunarodne saradnje kroz konsultacije i zajedničko rešavanje monetarnih problema;2) proširivanje međunarodne trgovine, rast zaposlenosti dohotka i proizvodnje;3) stabilizacija deviznih kurseva i sprečavanje konkurentskih […]

 • Menadžment

  Upravljanje bilo kojim oblikom organizacije (preduzeće, neprofitne organizacije…) koje vodi ostvarivanju postavljenih ciljeva. Menadžeri su visoko obrazovani profesionalci, i do njihove pojave je došlo zbog neophodnosti odvajanja vlasnika od direktnog upravljanja preduzećem.

 • Menica

  Pismeni dokument, izdat u strogo zakonskoj formi, u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos, ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. Postoji više vrsta menica. Jedna od njih je sopstvena – kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu, dok je vučena ona kojom izvršilac […]