Banja Vrujci

Državni fakulteti

pronašli smo 30 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
fallback-no-image-12552

  • 399 pregleda 0 ocena

Osnovni cilj Fakulteta za fizicku hemiju je da u okviru Univerziteta u Beogradu obrzbedi u sva tri nivoa studija: osnovnih akademskih, diplomskih i doktorskih kvalitetno obrazovanje iz oblasti fizicke hemije, da kroz naucnu saradnju i sopstveni razvoj omoguci svojim studenatima, nastavnicima, saradnicima i svršenim studentima ukljucivanje u najsavremenija naucna istrazivanja i prakticni

fallback-no-image-12561

  • 370 pregleda 0 ocena

Farmaceutski odsek pri Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 24. oktobra 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu Farmaceutski fakultet prerasta 19. oktobra 1945. godine. Dugi niz godina nastava na fakultetu se odvijala u objektima Medicinskog fakulteta, a od septembra 1991. godine Farmaceutski fakultet dobija svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450.Od osn

fallback-no-image-12562
fallback-no-image-12556

  • 340 pregleda 0 ocena

Primarni cilj Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je da se razvije u nacionalno i medjunarodno prepoznatljivu instituciju za obezbedjenje kvalitetnog univerzitetskog obrazovanja i realizaciju naucnih istrazivanja u polju društveno-humanistickih nauka u oblasti filozofije, istorije umetnosti, socioloških, psiholoških, pedagoških, andragoških, istorijs

fallback-no-image-12545

  • 327 pregleda 0 ocena

Fizicki fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoskolska i naucna ustanova koju cine Institut za fiziku i Institut za meteorologiju. Obrazovan je kao samostalna institucija 1990. godine razdvajanjem PMF-a na 6 fakulteta. Fakultet organizuje osnovne studije na 6 studijskih grupa i smerova, magistarske i specijalisticke studije, i naucno-istrazivacki rad iz 11 oblasti fizike i meteorologije

fallback-no-image-12546

  • 422 pregleda 0 ocena

Prva profesionalna nastavno-naucna geografska institucija u Srbiji formirana je 1893. godine. Te godine, posle odbrane doktorske teze – Das karstphänomen, u Becu, Jovan Cvijic je osnovao Geografski zavod pri Istorijsko-filozofskom fakultetu Velike škole, koja je 1905. prerasla u Univerzitet u Beogradu. Od svog nastanka Geografski zavod, preteca sadašnjeg Geografskog fak

fallback-no-image-12543

  • 298 pregleda 0 ocena

Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naucna institucija u oblasti gradjevinarstva i geodezije u našoj zemlji. Naš fakultet ima dugu i bogatu tradiciju, poceci nastave iz oblasti gradjevinarstva na ovim prostorima vezuju se za 1846. godinu kad je Knjaz Srpski Aleksandar Karadjordjevic svojim ukazom osnovao Indzinirsku školu

fallback-no-image-12549

  • 467 pregleda 0 ocena

Delatnost Hemijskog fakulteta u Beogradu jesu visoko obrazovanje i nauka koji su od posebnog znacaja za Republiku Srbiju, i deo su medjunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog i naucnog prostora. Obrazovni i naucni rad na Fakultetu obavlja se i organizuje na nacin utvrdjen Statutom Fakulteta, u skladu sa Zakonima kojim se uredjuje visoko obrazovanje i naucno-istrazivacka de

fallback-no-image-12567

  • 420 pregleda 0 ocena

4.03. i 11.06. 1954. donosi se novi nastavni plan u kome postoji 5 odseka (Opšte-mašinski, vazduhoplovni, zeleznicki, brodski i vojni); Od 1955.god. omoguceno je sticanje titule doktora tehnickih nauka na fakultetu (prethodno bilo u nadleznosti SANU) i odbranjene su prve dve doktorske disertacije; 05.07.1956. – donet prvi statut fakulteta sa znacajnim izmenama u

fallback-no-image-12551

  • 325 pregleda 0 ocena

Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu zvanicno postoji kao samostalna naucno-nastavna ustanova od 1995. Medjutim, još 20. decembra 1873. godine na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematickom odseku Filozofskog fakuleta. Ove godine se, otuda, navršava 125 godina od nastave matematike na Univerzitetu u Beogradu, a ovaj